Showing all 3 results

De toekomst van het ondernemingsrecht: back to basics

M.J.G.C. Raaijmakers

een uiteenzetting hoe het huidige ondernemingsrecht zich verhoudt tot de sterk veranderende dagelijkse praktijk, met bijvoorbeeld private equity en hedge funds.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2006
AA20060792

Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht

I.S. Wuisman

Ondernemerschap staat hoog op de agenda van Nederland. Succesverhalen binnen de ondernemerswereld worden volop belicht. Daarnaast is er ook aandacht voor de voornaamste factoren die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Faciliterende wet- en regelgeving behoort daartoe. Op welke wijze kan het juridische kader worden verbeterd zodat het meer ondersteunend is? Een discussie over het ondernemingsrecht en de rechtsvormen die het biedt, mag niet ontbreken. In het buitenland is het menu aan rechtsvormen inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dient Nederland deze ontwikkeling te volgen?

Opinie | Amuse
November 2016
AA20160806

Ondernemer Mangnus

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 5 april 1991, RvdW 1991, 93 Arrest van de Hoge Raad en annotatie op verzekeringsrechtelijk gebied. Aan de orde is in hoeverre een vaststellingsovereenkomst op grond waarvan de verzekerde een bepaald bedrag krijgt uitgekeerd waardoor deze een betere positie komt dan voor het schadeveroorzakende evenement in strijd zou zijn met het indemniteitsbeginsel. De Hoge Raad oordeelt dat terugbetaling van het te veel ontvangen bedrag op grond van het indemniteitsbeginsel in strijd is met de aard van de vaststellingsovereenkomst ookal komt de verzekerde in een andere positie dan in de oude rechtstoestand.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1991
AA19911123

Showing all 3 results