Toont alle 3 resultaten

Het kernonderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht overgeleverd aan politieke willekeur

Soevereiniteit en eigendom in het tijdperk van het Nieuw Imperialisme (1870-1914)

W.A.M. van der Linden

Post thumbnail

In de historische context van de verwerving en opdeling van Afrikaans grondgebied door Europeanen aan het einde van de 19e eeuw, zal in dit artikel worden betoogd dat het door de Europeanen zelf ingestelde kernonderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht onder druk kwam te staan en werd onderworpen aan politiek eigenbelang.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2014
AA20140701

Kanttekeningen bij het mandaat van de Hoge Commissaris voor nationale minderheden

C.A. Grezel

In dit artikel worden kritische kanttekeningen gemaakt bij de Hoge Commissaris voor Nationale Minderhede, ingesteld in het kader van de 'Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa'.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1993
AA19930111

Terugtrekkingen uit internationale organisaties

N.M. Blokker

Post thumbnail In deze tijden van nationalisme en populisme wordt soms gepleit voor terugtrekking uit internationale organisaties. Al is in enkele gevallen de daad bij het woord gevoegd, tot dusverre is nog geen sprake van een exodus uit internationale organisaties. De bestaande regels scheppen niet alleen de nodige ordening maar geven landen ook de kans om op hun schreden terug te keren nog voor een aangekondigde uittreding in werking treedt.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
februari 2020
AA20200124

Toont alle 3 resultaten