Toont alle 4 resultaten

De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Strafzaken hebben steeds vaker een grensoverschrijdende dimensie, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op terroristische misdrijven of cybercrime. De inzet van digitale opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied zou de opsporing in dergelijke zaken efficiënter kunnen maken. Het territorialiteitsbeginsel staat daaraan echter in de weg. In dit artikel wordt een andere invulling van het territorialiteitsbeginsel bepleit en voorgesteld de bevoegdheid tot extraterritoriale inzet van opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied te verbinden aan de bevoegdheid strafrechtelijke rechtsmacht uit te oefenen. Op die manier kan de opsporing efficiënter worden en de mensenrechtenbescherming worden verstevigd.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2018
AA20180462

Het EU-handelsakkoord met Marokko: ook van toepassing in de Westelijke Sahara?

C.M.J. Ryngaert

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 10 december 2015, nr. T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953 (Front Polisario/Raad van de EU)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2016
AA20160208

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist 12.143 zaken in één klap

L.R. Glas

Post thumbnail Ondanks het feit dat de uitspraak Burmych e.a. t. Oekraïne van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen klassieke landmark-uitspraak is, is zij om een vijftal redenen uitzonderlijk. Deze redenen houden verband met de keuze van het Hof om vooral zo snel mogelijk van de klachten af te zijn. Die keuze heeft grote gevolgen voor duizenden Oekraïners.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Mei 2021
AA20210428

Maart 2008

Katern 106: Constitutioneel recht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

Toont alle 4 resultaten