machtiging tot voorlopig verblijf buurland

Toont alle 9 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 100

Noot: A.J.Th. Woltjer

24-10-2002 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2002/328

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 26

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 35

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 36

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 37

Noot: W.L.M. Fleuren

26-09-2002 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2002:AF1244) zaaknummer: AWB 00/72767 OVERIO H, 00/72766 OVERIO H, 99/5196

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 30

art. 3.71 lid 1 Vb niet in strijd met art. 16 Vw

Noot: W.L.M. Fleuren

04-03-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200300241/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 31

uitzondering op legalisatie-eis

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 46

Weigering reguliere verblijfsvergunning vanwege openbare orde-aspecten

Noot: S.H.J.M. Roelofs

07-08-2003 Rechtbank 's-Gravenhage zaaknummer: AWB 01/67007

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 98

Associatie EEG-Turkije: mvv-plicht en stand-still

Toont alle 9 resultaten