Toont alle 5 resultaten

September 2006

Katern 100: Strafprocesrecht

C.M. Pelser

December 2007

Katern 105: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Motieven om te motiveren

Artikel 30p Ontwerp Rechtsvordering en motivering van het civiele vonnis in historisch perspectief

M.J.A.M. Ahsmann

Post thumbnail

Eeuwenlang hoefden rechters hun civiele vonnissen niet te motiveren. Pas in de loop van de 20e eeuw wordt het belang van het vermelden van de feiten in het vonnis onderkend. Een deugdelijke motivering wordt tegenwoordig algemeen beschouwd als een belangrijk aspect van legitimiteit en kwaliteit. Toch staat in het Ontwerp tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat de rechter in een mondelinge einduitspraak en in de verslaglegging daarvan slechts de gronden voor zijn beslissing behoeft te vermelden. Het doel hiervan is versnelling van de procedure te bereiken. Betekent dit het autoriteitsargument revisited?

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2015
AA20150939

Reactie – Verbazing en verbazing over verbazing

en nawoord: Moet de burger over de straf beslissen?

J.T. Degenkamp, Th.A. de Roos

Prof. Degenkamp reageert op het Bijzonder nummer 2014 Privatisering van het strafrecht in het algemeen en de bijdrage van prof. De Roos over lekenrechtspraak in dat nummer in het bijzonder.  Met nawoord van prof. De Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 2014
AA20140194

Rechtzoekenden als proefdieren(?)

De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Deze beschouwing gaat in op de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging, die op 23 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen en binnenkort in werking zal treden. De Experimentenwet wordt op hoofdpunten besproken, evenals enkele mogelijke experimenten die in dit verband zijn geopperd, zoals een ‘nabijheidsrechter’ en een uitgebreidere inzet van deskundigen binnen de rechtspraak. Tevens wordt ingegaan op de wenselijkheid van de Experimentenwet en op enkele aandachtspunten in dit verband.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2020
AA20200995

Toont alle 5 resultaten