Toont alle 4 resultaten

Constitutionele bronnen

C. de Boer, J.W. Sap

Post thumbnail Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

9789069165189 - 27-02-2007

Constitutionele bronnen (Digitaal boek)

C. de Boer, J.W. Sap

Post thumbnail Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

9789069165189 - 27-02-2007

De Grondwet en het Statuut: een verkenning

H.G. Hoogers

In deze bijdrage wordt de relatie tussen de Grondwet en het Statuut aan een analyse onderworpen. Die relatie wordt aan de hand van een paar vragen behandeld: de gelding van grondwettelijke normen in andere delen van het Koninkrijk, de verschillende manieren om de Grondwet te wijzigen en de vraag in hoeverre de grondwettelijke grondrechten ook gelden ten aanzien van de organen van het Koninkrijk.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
september 2022
AA20220704

Status en Statuut: het Nederlandse opengestelde huwelijk op Aruba – Never the twain shall meet?

M.V. Polak

Hoge Raad 13 april 2007, nr. R05/139HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ6095, RvdW 2007, 394 Artikel 40 van het Statuut voor het Koninkrijk brengt mee dat een in Nederland tussen personen van hetzelfde geslacht gesloten huwelijk zonder voorafgaande erkenning, dat wil zeggen zonder conflictenrechtelijke toets en zonder toetsing aan de openbare orde, rechtskracht heeft op de Nederlandse Antillen en Aruba en aldaar in beginsel vatbaar is voor inschrijving of vermelding in de openbare registers.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2007
AA20070696

Toont alle 4 resultaten