Toont alle 3 resultaten

Contrair koninklijk besluit Hefshuizen

P.J.J. van Buuren

Koninklijk besluit (KB) 17 december 1987, nr. 1, Staatsblad 1987, 643 Bij koninklijk besluit van 17 december 1987 besliste de Kroon omtrent een groot aantal beroepen van diverse overheidsorganen, milieu-organisaties en particulieren tegen de gedeeltelijke goedkeuring door gedeputeerde staten van Groningen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Eemshaven. In deze bijdrage wordt dieper op dit KB in gegaan en komt de verhouding tussen een bestemmingsplan en milieuvoorschriften. Ook wordt er in gegaan op de verschillende toetsingsmogelijkheden die hierbij aan de orde kwamen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1988
AA19880865

Het recht op toegang tot de rechter

A.F.M. Brenninkmeijer

Het recht op toegang tot de rechter vormt een hoeksteen van de democratische rechtsstaat. Hoe heeft het recht op toegang tot de rechter zich in de Nederlandse rechtsorde ontwikkeld? Wat is de plaats van de rechter in onze constitu­tionele rechtsorde? En wat is de ideale vormgeving van effectieve rechtsbescherming tegen de overheid? Staat de toegang tot de rechter daarbij centraal?

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
december 2019
AA20191034

Tegenstanders versus voorstanders van kernenergie

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 september 2020, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742 (Republiek Oostenrijk tegen Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2021
AA20210181

Toont alle 3 resultaten