kapitaalverzekering

Toont alle 4 resultaten

De kapitaalverzekering in de Brede Herwaardering

J. Melis

De Brede Herwaardering heeft voorlopig zijn beslag gekregen in twee wetsontwerpen. Het eerste is een ontwerp van de 'Wet op de vermogensoverschotten van pensioenfondsen'(nr. 21197). Het tweede wetsontwerp heeft als titel meegekregen 'wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen alsmede van het fiscale regime van verzekeraars en directiepensioenlichamen' (nr. 21198). Een derde ontwerp betreffende de wijziging van de loonbelasting, vermogensbelasting en in de successiewet was aangekondigd voor het voorjaar van 1989 maar laat - mede vanwege de val van het kabinet Lubbers II - nog steeds op zich wachten. In dit artikel wordt ingegaan op het tweede ontwerp en wel op de voorgestelde regeling van de kapitaalverzekering.

Verdieping | Studentartikel
september 1990
AA19900503

Kapitaalverzekering in de Brede Herwaardering: een reactie

W. Oudheusden

In het septembernummer 1990 van Ars Aequi geeft Joos Melis zijn visie op het wetsvoorstel 'Brede Herwaardering' en het al of niet gehaald worden van de doelstellingen daarvan. Wim Oudheusden plaatst in dit artikel enkele kanttekeningen.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900934

december 1995

Katern 57: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Nawoord op bovenstaande reactie

J. Melis

In het septembernummer 1990 van Ars Aequi geeft Joos Melis zijn visie op het wetsvoorstel 'Brede Herwaardering' en het al of niet gehaald worden van de doelstellingen daarvan. Dit artikel is een reactie op de kanttekeningen die bij het eerste artikel geplaatst werden door Wim Oudheusden.

Verdieping | Studentartikel
december 1990
AA19900935

Toont alle 4 resultaten