juridische faculteit

Toont alle 2 resultaten

Het Convenant civiel effect 2016: leidt meer uniformiteit tot meer academische kwaliteit?

M.T.A.B. Laemers

Post thumbnail

In maart 2016 sloten de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en alle juridische faculteiten in Nederland een convenant over de eisen voor het civiel effect. De programma’s van de juridische opleidingen moeten uiterlijk met ingang van academisch jaar 2017-2018 daaraan zijn aangepast. De vraag is of het convenant grote gevolgen gaat hebben voor de praktijk en voor de kwaliteit van de juridische opleidingen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2017
AA20170155

In de gloria!

Grepen uit 350 jaar juridisch onderwijs in Amsterdam

M. Resink

'Een faculteit is heel gemakkelijk te runnen met een schoolschriftje, een potlood en een gummetje, maar goed...' verzuchtten Pinceel en Swaeneveer in Alibi, het faculteitsblad van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Dit naar aanleiding van de festiviteiten die voor en door voornoemde faculteit zijn georganiseerd ter gelegenheid van 350 jaar hoger juridisch onderwijs te Amsterdam. De werkelijkheid van het moment is echter bepalend voor de toekomst; 350 jaar geschiedenis leert dat vandaag de dag de rechtenfaculteit vele malen groter en complexer is, dan men in het verleden had kunnen denken, zodat aan een zekere bureaucratie niet valt te ontkomen. In dit artikel zal in kort bestek iets gezegd worden over enkele aspecten van het juridisch onderwijs, zoals dat is gegeven aan het Athenaeum Illustre en aan wat later, na 1877, zou worden de Universiteit van Amsterdam. Dit zal gebeuren aan de hand van prestaties en wanprestaties van een aantal hoogleraren die in de afgelopen 350 jaar het juridisch onderwijs mede vorm hebben gegeven.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1991
AA19910042

Toont alle 2 resultaten