Toont alle 2 resultaten

Downloaden, auteursrecht en het internet: status quo en perspectief

C.N.J. de Vey Mestdagh

Post thumbnail In dit artikel beschrijven de auteurs wat technisch kan ten aanzien van downloaden enwat juridisch mag in Nederland, hoe het zit met de beweerde schade en met het aanbieden van (verwijzingen naar) auteursrechtelijk beschermd materiaal, mede in het licht van recente uitspraken rond thePirate Bay en Mininova. Ten slotte beschrijven de auteurs welke rol de provider precies speelt, onderandere bij het verwijderen van verwijzingen en bij het doorbreken van de anonimiteit van de aanbieder. Hierbij besteden de auteurs vooral aandacht aan de civielrechtelijkekant van de zaak, omdat strafrechtelijke acties weinig voorkomen en deze vooral gericht zijn op grote, op geldelijk gewin gerichte inbreukmakers (‘piraten’)en niet op de doorsnee downloader, die voornamelijk voor eigen gebruik downloadt.

Verdieping | Studentartikel
november 2009
AA20090727

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Ch. Alberdingk Thijm

In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op de zorgplicht van verschillende 'tussenpersonen' op internet zoals Internet Service Providers (ISP's), marktwebsites en communicatiewebsites. Wat is hun zorgplicht ten opzichte van consumenten? De auteur bespreekt de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn electronische handel en het daarmee geintroduceerde art. 6:196c BW, het verstrekken van NAW-gegevens door ISP's en toezicht- en onderzoeksverplichtingen van ISP's.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080573

Toont alle 2 resultaten