Toont alle 9 resultaten

De Jeugdwet

A.H.W.M. van Beuningen

Op 14 maart is de Jeugdwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze treedt op 1 januari 2015 in werking. De wet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en effectiever te maken en voorziet in de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar de gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze bijdrage wordt de Jeugdwet nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2014
AA20140653

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Gemeenten verantwoordelijk voor welzijnszorg

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Deze wet is een van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel en brengt een zeer aanzienlijke taakverzwaring met zich voor de lokale overheid. Deze nieuwe wet paart veel beleidsruimte aan een eigenaardige besluitvormingsprocedure, waardoor zorgzoekenden weinig houvast geboden wordt. Veel conflicten liggen in het verschiet.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2015
AA20150112

De Wet tijdelijk huisverbod

T.C. Borman, J.L.M. Janse

In dit artikel wordt ingegaan op op 1 januari 2009 in werking getreden 'Wet tijdelijk huisverbod' en een daarbij behorende AMvB. De wet ziet op de mogelijkheid om iemand die voor een ernstige dreiging van huiselijk geweld zorgt tijdelijk uit huis te plaatsen. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van de wet. Vervolgens wordt er ingegaan op de criteria voor het opleggen van een huisverbod. Daarna komen de duur en strekking van het huisverbod aan de orde. Vervolgens wordt er ingegaan op de rol van de burgemeester als openbare orde verantwoordelijke en de rol van het strafrecht en het mandaat aan de hulpofficier van justitie. Daarna wordt er in twee paragrafen ingegaan op andere procedureregels, rechterlijke toetsing en rechtsbijstand. Daarop volgend komen hulpverlening, opvang, kindermishandeling en grondrechten aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op de evaluatiemogelijkheid die de wet biedt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2009
AA20090060

september 2003

Katern 88: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 19

huiselijk geweld

Noot: R.J.A. Bruin

21-12-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 20040616/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 24

elfstandige verblijfsvergunning bij huiselijk geweld

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 6

huiselijk geweld, vrouwen en bepaalde sociale groep

Noot: K. Bem

23-11-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 20055627/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 13

Afghaanse vrouwen met westerse levensstijl

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 11

Bescherming zoeken bij huiselijk geweld

Toont alle 9 resultaten