Toont alle 4 resultaten

‘Je was erbij, dus je bent erbij’

Groepsaansprakelijkheid van artikel 6:166 BW en het Byzantijns recht

D. Penna

Post thumbnail In hoeverre kan de bestudering van Romeins en Byzantijns recht toegevoegde waarde hebben bij de uitleg en de toepassing van het huidige recht? Aan de hand van een voorbeeld zal ik in deze bijdrage op die vraag ingaan. Ik zal mij daarbij richten op de discussie die in Nederland is ontstaan over groepsaansprakelijkheid (art. 6:166 BW). Naar aanleiding van Byzantijnse en westerse commentaren over groepsaansprakelijkheid zal ik ook ingaan op de verhouding tussen de Byzantijnse en de westerse juridische traditie en de rol die Byzantijns recht kan spelen bij de interpretatie van het Corpus Iuris Civilis.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2023
AA20230873

De wet van Hammurabi

of de werking van het gelijkheidsbeginsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht

E. Florijn

In dit artikel wordt nagegaan of het gelijkheidsbeginsel een algemeen uitgangspunt kan zijn bij het civiele aansprakelijkheidsrecht. Ter illustratie zullen drie rechtsinstituten uit het BW besproken worden, te weten: aansprakelijkheid naar draagkracht, vorderingsrecht van belangenorganisaties en groepsaansprakelijkheid.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910840

Groepsaansprakelijkheid in concernverband

S.M. Bartman

Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, nr. C/09/487488 / HA ZA 15-505 en C/09/487499 / HA ZA 15-507, ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 (Novomatic c.s./Betsoft c.s.); Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1151 (Detacom/KSD c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2019
AA20190875

Groepsgeweld en strafrecht

Th.A. de Roos

Naar aanleiding van het vonnis in de Tjoelkert-zaak (Rechtbank Leeuwarden, NJB 17 januari 1998 pp. 149-150) waarna er maatschappelijke verontwaardiging ontstond zet prof.mr. Th.A. de Roos uiteen wat er moet gebeuren met de groepsaansprakelijkheid bij geweldszaken.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1998
AA19980148

Toont alle 4 resultaten