Toont alle 4 resultaten

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR

P. Roos

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een aantal arresten gewezen, die van groot belang zijn voor de inhoud van de vestigingsvrijheid van het EEG-Verdrag, alsmede voor het internationaal privaatrecht dat van toepassing is op vennootschappen. Het op 27 september 1988 gewezen arrest inzake de zetelverplaatsing van Daily Mail is voorlopig de laatste in deze serie. In de onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de gewezen arresten en de consequenties die hieruit voortvloeien.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890382

Internationale fusie als uitoefening van het recht van vrije vestiging (artikel 52 EEG)

C.T. Dekker

Met het oog op de verwezenlijking van de interne markt in de EG, die in 1992 zou moeten plaatsvinden, worden veel fusies verwacht en ook reeds aangegaan. Ook grensoverschrijdende fusies. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe die internationale fusie en de rechtsinstrumenten die daarvoor door de Europese Commissie worden voorgesteld (het ontwerp voor een tiende richtlijn inzake het vennootschapsrecht en het ontwerp-Statuut voor de Europese N.V.), moeten worden gezien in het licht van de vrijheid van vestiging, die deel uitmaakt van die tot stand te brengen interne markt.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890375

september 2008

Katern 108: Ondernemingsrecht

C.D.J. Bulten

Sevic: grensoverschrijdende fusie binnen de EU

M.J.G.C. Raaijmakers

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 december 2005, nr. C-411/03, ECLI:EU:C:2005:762, JOR 2006/33 m.nt. G.-J. Vossestein (Sevic) Een Duitse wet die de fusie tussen een Duitse en buitenlandse vennootschap niet toestaat, is in strijd met de vestigingsvrijheid die gewaarborgd wordt in het EG-verdrag. In de annotatie wordt ingegaan op de Europeesrechtelijke aspecten van (grensoverschrijdende) fusie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2006
AA20060628

Toont alle 4 resultaten