Toont alle 4 resultaten

Over de grens. Staatsaansprakelijkheid en de doden aan de grenzen van Europa

T.P. Spijkerboer

Post thumbnail In dit artikel wil de auteur zich richten op de vraag of de Europese landen verantwoordelijk zijn voorde gevolgen van de manier waarop zij hun grenzen bewaken. Dat leidt tot twee moeilijke kwesties: (1) vinden de beweerde schendingen van de rechten van migranten plaats binnen de rechtsmacht van de betrokken Europese landen? (2) Hebben de betrokken Europese landen een positieve verplichting om hun grensbewaking zo op te zetten en uit te voeren dat het aantal doden dat daarbij valt tot een minimum beperkt blijft? Om praktische redenen oriënteert de auteur zich op het EVRM en blijven andere bronnen van internationaal recht – op één uitzondering na – buiten beschouwing laten.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2009
AA20090623

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 93

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 32

signalering in SIS en weigering aan grens van gezinsleden derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 83

grensdetentie: uitleg arrest ANAFE

Toont alle 4 resultaten