Toont alle 4 resultaten

Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

In het onderstaande komt de vraag aan de orde of dienstweigeraars uit landen waar geen wettelijke of feitelijke mogelijkheid tot dienstweigeren en/of vervangende dienstplicht bestaat, in Nederland aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus. Allereerst zal bekeken worden wie, naar internationale en Nederlandse maatstaven, als dienstweigeraar aangemerkt kan worden. Daarna zal de vraag aan de orde komen of dienstweigeren beschouwd kan worden als een (uitvloeisel van een) mensenrecht. Vervolgens wordt onderzocht of dienstweigeren naar geldend internationaal recht onder omstandigheden een plicht kan zijn. Tot slot wordt de kwestie behandeld wanneer het optreden van de autoriteiten van het land van herkomst tegenover een dienstweigeraar als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag moet worden aangemerkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1988
AA19880842

juni 1992

Katern 43: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken

Een onderzoek naar de manieren waarop in het N ederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte

M. Siesling

Het culturele delict, door het grote aantal immigranten komen er ook steeds weer nieuwe culturele fenomenen het land binnen. Ook op het gebied van het recht is dit het geval. Hoe kunnen we in Nederland hiermee omgaan, hoe gaan we om met een, in onze ogen zeer ernstig, delict dat gepleegd is vanuit culturele waarden van bevolkingsgroep waartoe de dader behoort.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2007
AA20070265

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Schrijfactie-oproep van Amnesty International waarin de lezers worden opgeroepen om brieven te sturen naar Malawi ten behoeve gevangenen die gevangen zitten vanwege gewetensbezwaren.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1992
AA19920484

Toont alle 4 resultaten