Toont alle 10 resultaten

Het canonieke recht in de Nederlandse rechtsorde

Twee probleemgevallen en een rechtsvergelijking

Q. Mauer

Post thumbnail Artikel 2:2 BW waarborgt een soepele doorwerking van het canonieke recht in de Nederlandse rechtsorde. Leken kunnen de indruk hebben dat ambtsdragers van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals de pastoor, volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben over de rechtspersonen waar ze leiding aan geven. Deze bevoegdheid is echter dikwijls door het canonieke recht ingeperkt. Dit kan leiden tot een doorkruising van het rechtszekerheidsbeginsel, wanneer private contractspartijen overeenkomsten sluiten met deze ambtsdragers die geen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. In dit artikel wordt dit probleem uitgelegd aan de hand van twee recente zaken en een rechtsvergelijking met een ‘concordaatsland’.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2023
AA20230187

september 2006

Katern 100: Bouwrecht

E.M. Bruggeman

september 2006

Katern 100: Strafprocesrecht

C.M. Pelser

december 1996

Katern 61: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter

december 2001

Katern 81: Vervoerrecht

J.W.L.M. ten Braak

december 2005

Katern 97: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

maart 2006

Katern 98: Bouwrecht

E.M. Bruggeman

Prijsgeving gerechtvaardigd vertrouwen en derdenbescherming

J.C.T.F. Lokin

Post thumbnail

Niet artikel 3:35 BW, maar artikel 3:36 BW is van toepassing in het geval een derde, die een onbeheerde zaak in bezit wil nemen, moet beoordelen of de zaak is prijsgegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150019

Rijden of gereden worden

Beantwoording rechtsvraag (305) Bestuursrecht

R.L. Vucsán

In dit artikel wordt een rechtsvraag in het kader van het bestuursrecht beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2003
AA20030334

Van den Bos-Provincial

J. Hijma

Hoge Raad 29 september 1995, nr. 15759, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827, NJ 1996, 89 (Van den Bos/Provincial Insurance) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op het onderwerp rechtsverwerking. Dit gedeelte van het burgerlijk recht wordt vaak onder de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. De annotator gaat hier dieper op in.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960444

Toont alle 10 resultaten