gedrag

Toont alle 4 resultaten

Gedragsbeïnvloeding op maat. Nieuwe contouren in het jeugdstrafrecht

M.A.H. Kempen

Op 1 februari 2008 traden de Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen en het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen in werking. De wet, met brede steun in beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard, vergroot de mogelijkheden tot het bieden van rechterlijk maatwerk in de benadering van jeugdigen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2008
AA20080375

Het zijn ook maar mensen

Advocaten, fiscalisten en notarissen hebben (in tegenstelling tot rechters) geen extra verantwoordelijkheid zich ‘correct’ te gedragen. Als adviseurs behartigen zij de belangen van één partij. Dat brengt met zich, dat zij zich weliswaar moeten houden aan de (straf)wet en de tuchtregels, maar dat hun verantwoordelijkheid niet verder gaat dan dat. Zolang zij zich aan voornoemde regels houden, mogen zij morele regels overschrijden, zeker als dit in het belang is van hun cliënt.

Opinie | Redactioneel
oktober 2014
AA20140695

Nudging en de paradox van autonomie

P.C. Westerman

Post thumbnail

Op menig ministerie wordt bepleit sociaal-psychologische kennis in te zetten om de burger effectief in de richting van een bepaald gewenst beleidsdoel te sturen. De vraag is in hoeverre zo’n praktijk, die uitgaat van de beperkte rationaliteit van de mens, verenigbaar is met de autonomie van de burger. Is het niet verstandiger uit te gaan van de beperkte rationaliteit van overheden?

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170582

Rechtseconomie voor rechtenstudenten

P.T.J. Wolters

Post thumbnail Rechtseconomie heeft veel te bieden, ook voor rechtenstudenten die maling hebben aan interdisciplinariteit en slechts geïnteresseerd zijn in het positieve recht. Zij stelt hen in staat om het positieve recht scherper te analyseren, maar ook om beter te begrijpen waarom het recht zich op een bepaalde manier ontwikkelt.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2020
AA20200293

Toont alle 4 resultaten