Toont alle 6 resultaten

De zorgen van een functionele dader

A.M. van Woensel

In deze bijdrage aan de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap. Deze vrij nieuwe rechtsfiguur heeft ook raakvlakken met de leer rondom de zorgplichttheorie. Na een korte voorgeschiedenis van het functioneel daderschap komt de auteur met een betoog dat de zorgplichttheorie niet zo goed aansluit bij het functioneel daderschap en er wellicht een minder moderde theorie rondom de zorgplicht ten aanzien van functioneel daderschap dient te worden gehanteerd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
Juni 1994
AA19940427

Herziening van de deelnemingsregeling

W. Wedzinga

In dit derde deel behorende bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt er ingegaan op de mogelijk herziening van de deelnemingsregeling in het Wetboek van Strafrecht. Voorafgaand aan de wenselijkheid van een herziening wordt de regeling geanalyseerd zoals deze nu is opgenomen in het wetboek.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
Maart 1994
AA19940136

September 2005

Katern 96: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter

Post thumbnail

Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Opstellen materieel strafrecht (Digitaal boek)

E. Gritter

Post thumbnail

Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Rechtsvraag (180) Economisch strafrecht

M. Wladimiroff

Rechtsvraag op het gebied van het economisch strafrecht waarbij de vraag is wie er vervolgd kan worden en ook aan de orde komt hoe de strafbaarstelling zich verhoudt tot Europees recht.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1988
AA19880586

Toont alle 6 resultaten