Showing all 3 results

Anders dan bij leningen geen fiscale herkwalificatie van kapitaal

J.N. Bouwman

De verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting leidt regelmatig tot discussies over het fiscale karakter van een vermogensverstrekking. In de arresten van 7 februari 2014 was aan de orde of de Hoge Raad op dit punt zou besluiten tot een nieuwe rechtsontwikkeling, namelijk het aanmerken van aandelenkapitaal als vreemd vermogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2014
AA20140815

Bescherming van minderheidsaandeelhouders

P.J. van der Korst

Minderheidsaandeelhouders van een B.V. of N.V. kunnen worden geconfronteerd met besluitvorming of transacties door het bestuur of de meerderheidsaandeelhouder die hun vermogensrechten of zeggenschapsrechten aantasten. In deze bijdrage komt aan de orde hoe – en in welke mate de belangen van deze minderheidsaandeelhouders wettelijk zijn beschermd tegen zulke besluiten of transacties en hoe deze wettelijke bescherming in rechtspraak vorm krijgt.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Maart 2020
AA20200284

Discriminerende werking Noorse dividendbelasting

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie van de Europese Vrijhandels Associatie (HvJ EVA), 23 november 2004, E-1/404, ECLI:NL:XX:2004:AV0752 (Fokus Bank AS) In dit arrest van het Hof van Justitie van de Europese Vrijhandels associatie wordt de regeling rondom de verrekening van de Noorse dividendbelasting in strijd geacht met de vrijheid van kapitaalverkeer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2005
AA20050380

Showing all 3 results