Toont alle 5 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 42

Commissie/Duitsland/uitzendbureaus

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 41

Commissie/Luxemburg - uitzendarbeid uit andere lidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 52

detachering van Turkse schoonmakers uit Duitsland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 48

werkgever vervult meer dan louter een beperkte administratieve rol

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
April 2015
AA20150251

Toont alle 5 resultaten