Toont alle 4 resultaten

Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek

N.S. Efthymiou

Post thumbnail

Constitutioneel recht is, als onderdeel van de rechtsgeleerdheid, een sociale wetenschap. Het constitutionele recht is minder sterk dan sommige andere sociale wetenschappen gericht op kwantitatief empirisch onderzoek, al lijkt er in recente tijden een grotere aandacht te bestaan in het constitutionele recht voor dergelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat veel onderzoek dat in het constitutionele recht wordt verricht, in hoofdzaak een combinatie is van tekstanalyse, begripsanalyse en observatie en interpretatie van de staatsrechtelijke en staatkundige praktijk. In deze bijdrage zal de aandacht alleen gericht zijn op deze laatste vorm van constitutioneel-rechtelijk onderzoek.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
maart 2012
AA20120166

Grondwetsherziening 1996. Tussen twee happen staatkundige vernieuwingslucht een mager tussendoortje

M.M. den Boer

In dit artikel wordt na een algemene inleiding over de verschillende herzieningen van de Grondwet in het verleden wordt er daarna in gegaan op de wijzigingen van 1987. Daarna komt het hoofdonderwerp aan de orde, namelijk de Grondwetsherzieningen van 1996 waarbij de defensie artikelen de aanleiding vormden. Verder wordt er ingegaan op de schrapping van de additionele artikelen, de tijdelijke vervanging van kamerleden vanwege zwangerschapsverlof, Grondwetsinterpretatie en staatkundige vernieuwing.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1996
AA19960563

Iets meer bezieling graag

F.M.C. Vlemminx

Post thumbnail

In Herschrijf het recht droomt Frank Vlemminx dat hij een wens mag doen van Vrouwe Justitia. Hij wenst meer bezieling in het constitutionele recht. Het is te technisch geworden, een kwestie van etiketten plakken en passende woorden vinden. Wordt zijn wens vervuld?

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
juni 2010
AA20100382

In memoriam Tijn Kortmann

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Op 24 januari 2016 overleed prof.mr. Tijn Kortmann. Zijn oud-studenten en promoti Roel Schutgens en Joost Sillen schetsen in dit in memoriam een portret van Tijn als docent, promotor, collega en jurist, met persoonlijke herinneringen aan een bijzonder en kleurrijk man.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
april 2016
AA20160308

Toont alle 4 resultaten