Toont alle 3 resultaten

Inleiding op de film Das Leben der Anderen

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op de film 'Das Leben der Anderen'. Deze film gaat over Oost-Duitsland in welk land destijds geen ontzag bestond voor persoonlijke vrijheidsrechten en en in welk land er geen rechtsstaat gold. De auteur koppelt het onderwerp van de film aan de maatregelen die thans genomen worden in de strijd tegen het terrorisme en trekt enige parallellen.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
September 2009
AA20090526

Privatiseringscontracten met de Treuhandanstalt

R. Wagemakers

De Treuhandanstalt (THA) heeft tot taak de voormalige Oostduitse staatsbedrijven te privatiseren. Hierdoor is een nieuw soort bedrijfsovernamecontracten ontstaan. In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van deze privatiseringscontracten besproken. Als afsluiting volgt een korte beschouwing over het functioneren van de THA en de kritiek daarop.

Verdieping | Studentartikel
December 1993
AA19930847

Rechter en politiek in de DDR

G.J.M. van Wissen

In deze bijdrage aan het bijzonder nummer 'Rechter en Politiek' wordt het ideologisch en juridisch kader geschetst waarin de rechter in de vroegere DDR functioneerde. De conclusie is dat de rechter een verlengstuk is geweest van het communistische regime en in die functie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van de heerschappij van de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), de Oostduitse communistische partij. Vervolgens wordt aangegeven hoe na de Wende tot op zekere hoogte een Selbstreinigung van de rechters heeft plaats gevonden. Het resultaat hiervan is dat een meerderheid van de vroegere DDR-rechters haar functie verder zal kunnen uitoefenen.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
November 1992
AA19920743

Toont alle 3 resultaten