beschermingsmaatregel

Toont alle 3 resultaten

Handelingsbekwaam? Geen zorg voor u

P.G.J. Wissink, S.N.P. Wiznitzer

Beschermingsmaatregelen zoals curatele, bewind of mentorschap zijn een ingreep in de juridische autonomie van de betrokkene. Ze zijn bedoeld als ultimum remedium en horen – mede gelet op het VN Gehandicaptenverdrag – slechts te worden opgelegd indien betrokkene zelf niet staat is zijn belangen adequaat te behartigen. In de praktijk blijkt het echter voor te komen dat sommige hulpverlenende instanties structureel op een beschermingsmaatregel aansturen, hetgeen onder omstandigheden leidt tot onnodige oplegging van een beschermingsmaatregel op oneigenlijke gronden.

Opinie | Redactioneel
mei 2018
AA20180355

Strijd om strategische koers van ASMI

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 augustus 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ4688, LJN: BJ4688, nr. 200.005.940 (Hermes Focus Asset Management Ltd et al. tegen ASM International, de VEB, Stichting Continuïteit AMS International, A.H. del Prado en de ondernemingsraad van ASM Europe BV) Uitspraak van de OK in de ASMI zaak waarin aan de orde komt in hoeverre het activeren van een beschermingsmechanisme tegen invloed van activistische minderheidsaandeelhouders een gegronde reden is om aan juist beleid te twijfelen. De oorsprong van de procedure wordt beschreven. De beschikking ziet met name op de mate waarin de beschermingsmaatregel geoorloofd is en in hoeverre de stichting waaraan de ter bescherming uitgegeven aandelen aan zijn uitgegeven onafhankelijk is. De OK overweegt ook dat het onderzoek dat met de eerste beschikking bevolen werd zich mocht toespitsten op gebeurtenissen van de datum van de beschikking. In de noot wordt ook op de beschikking uit de eerste fase van het enquêteverzoek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2009
AA20090734

Versatel: werkt Code Tabaksblat nog na gestanddoening openbaar bod?

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 december 2005, nr. 1446/2005 OK en 27 september 2005, nr. 1847/2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU8151 (Centaurus Capital Limited e.a./Versatel Telecom International NV e.a.) Overnamegeschil waarbij gedwongen uitkoop niet mogelijk was en de vraag aan de orde kwam of alle regels in het kader van het effectenverkeer wel waren nageleefd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2006
AA20060198

Toont alle 3 resultaten