Toont alle 3 resultaten

Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje

De gelijkenis tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie

F.L. Westenend

Post thumbnail Binnen het intellectuele-eigendomsrecht wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie. Dit artikel betoogt dat de aard van de techniekrestricties, de rol die alternatieve vormen spelen en het belang van niet-technische elementen of kenmerken in het modellenrecht en het merkenrecht hetzelfde zijn en dat de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestricties op eenzelfde wijze worden ingevuld. Voorts betoogt dit artikel dat een verschillende invulling van deze techniekrestricties ook niet nodig is.

Verdieping | Studentartikel
Mei 2021
AA20210433

EMI Electrola

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 24 januari 1989, zaak 341/87, ECLI:EU:C:1989:30 (EMI Electrola GmbH/Patricia Im- und Export en anderen) In deze noot bij een arrest van het HvJ EG wordt ingegaan op de wisselwerking tussen het vrij verkeer van goederen en de bescherming van auteursrechten. Bij dit laatste komt met name de ongelijke beschermingsduur van auteursrechten aan de orde. In de noot wordt dieper op het spanningsveld tussen op een nationaal territoir geldende IE-rechten en het vrij verkeer van goederen. De annotator noemt het een klassiek arrest. In de noot komen de verschillende factoren van de vrijheidsrechten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1990
AA19900550

September 1995

Katern 56: Informaticarecht

A.P. Meijboom

Toont alle 3 resultaten