agrarisch recht

Toont alle 4 resultaten

Daar zit een luchtje aan

Over de civielrechtelijke kwalificatie van stikstofdepositieruimte in vergelijking met die van fosfaatrechten

D.P. Steentjes

Post thumbnail Extern salderen is sinds de PAS-uitspraak voor boeren een van de weinige mogelijkheden om een Wet natuurbescherming-vergunning te verkrijgen. In dit artikel gaat de auteur in op het systeem van extern salderen en de civielrechtelijke kwalificatie van de stikstofdepositieruimte. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met fosfaatrechten. Bekeken wordt of er redenen zijn stikstofdepositieruimte civielrechtelijk op dezelfde manier vorm te geven.

Verdieping | Studentartikel
mei 2023
AA20230321

Functionele vakken als dwarsdoorsneden van publiek- en privaatrecht

in het bijzonder betreffende onroerend goed

P. de Haan

In deze bijdrage voor het bijzonder nummer 'Osmose tussen publiek- en privaatrecht worden tien juridische sociaal-ruimtelijke vakken beschreven.

Bijzonder nummer
mei 1987
AA19870361

Het reservaat van de pacht

W.L. Valk

Post thumbnail Onze kijk op de landbouw is veranderd en daarmee ook die op de pacht. Dat leidt tot een spanning tussen de strenge dwingendrechtelijke regeling van de pacht en de praktijk. Eenmalige pacht en geliberaliseerde pacht hebben het tij niet kunnen keren. Reguliere pacht is verworden tot een onwenselijk juridisch reservaat.

Opinie | Amuse
december 2012
AA20120900

Recht is Rond

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Post thumbnail Jeroen Rheinfeld & Bernard Schols vliegen vrolijk het collegejaar in met deze column ‘Recht is Rond’. Ze bezorgen een flinke portie gezelligheid, strijdend tégen onrecht, en vóór meer gelach!

Perspectief | Column
september 2022
AA20220717

Toont alle 4 resultaten