Resultaat 25–36 van de 41 resultaten wordt getoond

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
september 2003
AA20030723

Moet een advocaat zorg hebben voor de belangen van derden?

B.C.M. Waaijer

Hoge Raad 17 januari 2020, nr. 18/03867, ECLI:NL:HR:2020:61, NJ 2020/137 (Dingemans, Van Dooren, Van Gompel en Van Cauwenberg/Banning N.V.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2020
AA20200575

Nawoord bij bovenstaande reactie

F.A.W. Bannier

Post thumbnail In dit artikel gaat de oorspronkelijke auteur in op de binnengekomen reactie over zijn artikel over sociale rechtshulp.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 2009
AA20090075

Over aansprakelijkheid van advocaten en andere beroepsbeoefenaars

R.S. Meijer

Post thumbnail

Volgens de Hoge Raad vormt schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt. Deze opinie bestrijdt die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2016
AA20160441

Polly Higgins – advocaat van de aarde

L.G.L. Hartman-Ohnesorge, E.E. Maathuis

Post thumbnail

In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijven Ellen Maathuis en Lara Ohnesorge over Polly Higgins, advocaat van de aarde. Zij was niet alleen een rechtsheldin vanwege haar inzet voor de bescherming van de aarde, maar ook omdat zij buiten gebaande paden durfde te treden, zowel op intellectueel als op persoonlijk vlak.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
mei 2022
AA20220348

Post-doctorale pret in Oxford

T.H.D. Struycken

In dit artikel beschrijft de auteur de verschillende post-doctorale of masteropleidingen die men aan de beroemde Engelse Oxford Universiteit kan volgen.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1996
AA19960161

Problemen rond het verstek in strafzaken

J. de Hullu

Hoge Raad 3 januari 1995, nr. 98133, ECLI:NL:HR:1995:ZD1102 In deze zaak die is uitgekomen bij de Hoge Raad staat het volgende centraal: Indien de verdachte niet, maar zijn raadsman wel ter zitting verschijnt, dan moet aan de raadsman optreden ter verdediging worden toegestaan. Wanneer deze rechtsregel in eerste aanleg niet is nageleefd, dan biedt de mogelijkheid van hoger beroep voldoende mogelijkheden voor herstel, zodat terugwijzing door de appelrechter naar de rechter in eerste aanleg niet dient plaats te vinden. Afdoening bij verstek is niet toegestaan indien de verdachte in redelijkheid verhinderd is ter zitting te verschijnen en om aanhouding verzoekt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1995
AA19950615

Raadsman in strafzaken en heling en de criminele officier van justitie

G. Spong

Kort opiniërend artikel waarin mr. G. Spong hoe een advocaat zijn inziens dient te handelen ter verdediging van zijn cliënt en welke middelen de advocaat mag gebruiken om weerwoord te bieden aan het openbaar ministerie.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1995
AA19950857

Reactie op ‘Sociale rechtshulp: een zorg van de hele balie’ van prof.mr. F.A.W. Bannier

L. Combrink-Kuiters, S.L. Peters

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de sociale rechtshulp. In het artikel wordt ingegaan op de toevoegingszaken, inkomen en administratie.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 2009
AA20090072

Reaktie en nawoord op ‘De praktijkjurist op een kruispunt van wegen’

R. Ludding, A.L. Mohr

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de te vervullen werkzaamheden van juristen in geval zij zich willen specialiseren. De auteur zegt dat daartoe ook bij een bedrijfsjuridische in het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden zijn.

Opinie | Column
juli 1990
AA19900443

Retorica in de rechtszaal

Een gesprek met drie rechters over ethos, pathos en logos

R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma

De redactie van Ars Aequi gaat, naar aanleiding van het artikel van Breij en Van Krieken in dit nummer, in gesprek met drie rechters over retorica. Wat is het belang van retorica voor juristen? En welke rol spelen ethos, pathos en logos in de rechtszaal?

Perspectief | Tweeluik
maart 2021
AA20210321

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Schrijfactie voor Amnesty International ten behoeve van de leden van de Soedanese Orde van Advocaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1990
AA19900168

Resultaat 25–36 van de 41 resultaten wordt getoond