Toont alle 3 resultaten

De praktijkjurist op een kruispunt van wegen

A.L. Mohr

In dit artikel spreekt de auteur over veranderingen en ontwikkelingen in de juridische praktijk. Zo schetst de auteur de veranderingen in de maatschappij die leiden tot specialisatie, het samengaan van advocaten, notarissen en fiscalisten en de mogelijke integratie met accountants. Ook gaat de auteur in op de wisselwerking tussen praktijk en wetenschap waar deze vroeger nog strikt gescheiden was. Ook gaat de auteur in op de internationale invloeden op het Nederlands recht en het vakjargon. De auteur constateert dat vooral het Angelsaksische recht veel invloed heeft, in het bijzonder bij het ondernemingsrecht. Daarnaast betrekt de auteur in zijn beschouwing de invloed van het Europese recht, met name EG-recht, op de Nederlandse juridische en wetenschappelijke praktijk. De auteur gaat daarbij tenslotte in op de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor de net afgestudeerde jurist waarvoor de mogelijke keuzes legio zijn in vergelijking met het verleden.

Opinie | Column
maart 1990
AA19900155

Opsporing verzocht

O. van Klinken, M.A. Leijten

Redactioneel artikel over destijds controversiële wetsvoorstellen waarin accountants en financiële instellingen mogelijk worden gedwongen om gevallen van fraude en ongebruikelijke transacties te melden aan justitie. De redacteuren vinden dit een stap te ver en geen taak voor private instellingen.

Opinie | Redactioneel
juni 1993
AA19930442

Reaktie en nawoord op ‘De praktijkjurist op een kruispunt van wegen’

R. Ludding, A.L. Mohr

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de te vervullen werkzaamheden van juristen in geval zij zich willen specialiseren. De auteur zegt dat daartoe ook bij een bedrijfsjuridische in het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden zijn.

Opinie | Column
juli 1990
AA19900443

Toont alle 3 resultaten