Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201912


Maandblad december 2019

Ars Aequi december 2019

Namen en rugnummers, s’il vous plaît!

J. van Mourik, J.T. Tegelaar

Predictive justice is het voorspellen van rechterlijke uitspraken op basis van een algoritme. In Frankrijk is een verbod ingesteld voor het gebruikmaken van persoonlijke gegevens van rechters voor dergelijke analyses. Wat de auteurs betreft is dat een inbreuk op het recht van vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en zou niet het analyseren, maar het onwenselijk gebruik van de resultaten verboden moeten zijn.

Opinie | Redactioneel
december 2019
AA20190931

Deskundigenadvies in het wetgevingsproces: betere wetgeving of uitholling van de democratie?

E.B. Beenakker

Post thumbnail In het wetgevingsproces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deskundigen. Waarom eigenlijk? En leidt een groeiende rol van deskundigen niet tot een uitholling van de democratische controle op het wetgevingsproces? Het deskundigenadvies is een verrijking van democratische besluitvorming, maar alleen als we het niet te belangrijk maken.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190972

Verenigingstuchtrecht en de rechter. Soeverein straffen in eigen kring?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail Verenigingen kunnen hun tuchtrecht zelf regelen. Maar aan welke eisen moeten tuchtprocedures en -maatregelen ten minste voldoen? De rechter heeft de verenigingsautonomie te respecteren, maar moet ook de belangen van het getuchtigde lid waarborgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190959

Focus op de integriteit van het Openbaar Ministerie

M. de Meijer

Post thumbnail ‘Integriteit’ is een begrip dat tegenwoordig in de volle breedte van publieke organisaties in de aandacht staat. In deze bijdrage wordt het begrip ‘integriteit’ van het Openbaar Ministerie als publieke organisatie met een bijzondere institutionele positie binnen onze rechtsstaat en een bijzondere taak, nader omlijnd en ingekleurd, onder meer aan de hand van het recentelijk uitgevoerde onderzoek van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie onder voorzitterschap van prof.mr. J.W. Fokkens.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190946

Kredietregistratie tussen publiekrecht en privaatrecht

J.J.M. Peters

Post thumbnail Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt het Centraal Krediet Informatiesysteem bij. Op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten kredietverstrekkers aan een stelsel van kredietregistratie deelnemen. De wetgever heeft echter geen specifieke instantie genoemd. Alle kredietverstrekkers laten in de praktijk het verstrekte krediet registreren in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het BKR is daarmee de enige uitvoerder van het stelsel als bedoeld in de wet. Welke gevolgen heeft die rol voor de positie van het BKR en voor de normering van diens handelen?

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
december 2019
AA20190937

Se vogliamo che tutto rimanga com’è…

Over de ontwikkeling van het ondernemingsrecht

T.A. Keijzer

Post thumbnail Wat hebben het leven van een Siciliaanse prins en de ontwikkeling van het ondernemingsrecht met elkaar gemeen? In deze beschouwing wordt, na een korte literaire inleiding, besproken hoe fasen in het ondernemingsrecht elkaar afwisselen, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van de wet.

Opinie | Amuse
december 2019
AA20190934

Het huis met de bronzen beelden

M.V. Polak

Martijn Polak deelt in zijn laatste column voor Ars Aequi de tekst van het lied 'Het huis met de bronzen beelden' met ons.

Opinie | Column
december 2019
AA20190957

Nudging: en weer legt Europa het tegen Amerika af

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vraagt zich in deze column af of het wel een goed idee is om 'nudging' en andere Amerikaanse (juridische) fenomenen ongewijzigd te importeren in Europa.

Opinie | Column
december 2019
AA20190945

Rond Srebrenica: de zorgplicht in tijden van oorlog

A.G. Castermans, C.W. Demper

Hoge Raad 19 juli 2019, nr. 17/04567, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1223, NJ 2019/356, m.nt. A.G. Castermans & C.W. Demper (Mothers of Srebrenica)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190981

UWV Amsterdam: vof of vennoten werkgever? Nieuwe onzekerheid rechtsbevoegdheid vof

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 18 april 2019, nr. 18/02700, ECLI:NL:HR:2019:649, JOR 2019/173, m.nt. N.E.D. Faber (UWV Amsterdam/X, bewindvoerder in wettelijke schuldsanering)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190991

Herijking van het vertrouwensbeginsel? Over paardenbakken en dakterrassen

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 29 mei 2019, ECLI:​NL:​RVS:​2019:​1694, nr. 201802496/1/A1, AB 2019/302 m.nt. L.J.A. Damen, JB 2019/124 m.nt. C.L.G.F.H. Albers

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190999

Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht

J.W. Ouwerkerk

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 PPU (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20191005

EU-richtlijnen, implementatie­verplichtingen en de inbreukprocedure

De versnelde sanctiemogelijkheid verduidelijkt

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2019, zaak C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573 (Commissie/België)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20191011

Toegang tot eerstelijnsrechtspraak, een blik over de grenzen

E. Bauw, J. van Mourik

Post thumbnail De vraag of de rechter voldoende toegankelijk is voor alle groepen burgers krijgt veel aandacht in de politiek en ook de rechtbanken streven naar verbetering van de eerstelijnsrechtspraak op dit punt. In deze bijdrage verkennen wij de toegang tot de eerstelijnsrechtspraak in de ons omringende landen. Hoe verhoudt de toegang in Nederland zich tot de situatie in deze landen en wat kan daarvan worden geleerd?

Rode draad | Toegang tot het recht
december 2019
AA20191016

‘No man shall be permitted to take advantage of his own wrong’

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze 'Vijf minuten rechtsfilosofie' schenken Carel Smith en Harm Kloosterhuis aandacht aan het Engelse beginsel '‘No man shall be permitted to take advantage of his own wrong’.

Perspectief | Column
december 2019
AA20191023

Een juridische onderzoeksmaster volgen – dat moet je doen!

J.H. Gerards

Post thumbnail Relatief weinig studenten kiezen voor een juridische onderzoeksmaster, en dat is jammer. Het zijn prachtige opleidingen die heel veel toekomstmogelijkheden bieden, zowel binnen de rechtswetenschap als daarbuiten. Maar waarom zou je een onderzoeksmaster willen volgen, en wat houdt zo’n master eigenlijk in?


Advertorial
Ben jij op zoek naar een opleiding waarbij je al vóór je afstuderen een start maakt met je (onderzoeks)carrière? Dan is de onderzoeksmaster Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit iets voor jou. Je volgt intensief onderwijs van docenten uit het werkveld, ontwikkelt nieuwe onderzoeksvaardigheden en doet werkervaring op tijdens een stage. Zo vergroot jij je kans op een goede baan in de wetenschap of rechtspraktijk. Van de twee jaar die de opleiding duurt, werk je een half jaar bij een advocatenkantoor, multinational, bank of de rechterlijke macht. Ook kun je onderwijs verzorgen aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Op die manier biedt deze master je een gedegen basis voor zowel een baan als promovendus als in de rechtspraktijk. Een mooie start voor een carrière op topniveau! Wil je meer weten over de master Onderneming & Recht en heb je vragen voor de coördinator? Neem deel aan een van de Open Dagen voor masters van de Radboud Universiteit. De eerstvolgende is online op donderdag 11 maart 2021, of loop een dag mee met een masterstudent. Je volgt colleges, ontmoet docenten en proeft de sfeer op de campus. Bovendien kun je vragen stellen aan andere studenten. Zo kom je erachter of de studie bij je past.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2019
AA20191024

Promoveren?

M.V.R. Snel

Post thumbnail Deze bijdrage beoogt enige handvatten aan te reiken aan studenten die overwegen na afronding van de studie een promotietraject in te gaan. Aan bod komen de keuze die ieder voor zich moet maken om wel of niet te willen promoveren, het schrijven van een onderzoeksplan dat vaak onderdeel uitmaakt van een sollicitatieprocedure voor een promotieplek, het organiseren van begeleiding en, kort, de verdediging van het onderzoeksplan voor een sollicitatiecommissie.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2019
AA20191028

Het recht op toegang tot de rechter

A.F.M. Brenninkmeijer

Het recht op toegang tot de rechter vormt een hoeksteen van de democratische rechtsstaat. Hoe heeft het recht op toegang tot de rechter zich in de Nederlandse rechtsorde ontwikkeld? Wat is de plaats van de rechter in onze constitu­tionele rechtsorde? En wat is de ideale vormgeving van effectieve rechtsbescherming tegen de overheid? Staat de toegang tot de rechter daarbij centraal?

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
december 2019
AA20191034