Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201412


Maandblad december 2014

Ars Aequi december 2014

Advocaten en een wankelend juridisch fundament

M.T.A.B. Laemers

Post thumbnail Moet een advocaat rechten hebben gestudeerd? In de media verschenen berichten dat veranderingen in de opleiding voor aankomend advocaten wenselijk zijn omdat er behoefte is aan advocaten met een (gedeeltelijk) niet-juridische achtergrond. Daarom zouden ook studenten met een andere vooropleiding tot de rechtenmaster toegelaten moeten worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2014
AA20140961

Alands Vindkraft AB Energimyndighet

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 juli 2014, zaak C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft AB/Energimyndighet) prejudiciële beslissing

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140938

De mislukte redding van een vallende ster

Over de verschillende fases rondom het faillissement

B.C.H. Smit

Post thumbnail

Juist in deze tijd van economische crisis spelen faillissementen een belangrijke rol.  Zowel vanuit civielrechtelijk perspectief als vanuit een fiscaalrechtelijk perspectief is de dynamiek rondom een dergelijk faillissement interessant. Zeker omdat de verhouding tussen de zekerheidshouder enerzijds en de fiscus anderzijds recentelijk op verschillende manieren is gewijzigd. Met name het Belastingplan 2013 en het programma Herijking Faillissementsrecht zorgen rondom het faillissement voor tegenstrijdige krachten tussen deze twee betrokken partijen. Deze bijdrage gaat dan ook over de discrepantie die bestaat tussen de doelstelling van beide projecten.

Verdieping | Studentartikel
december 2014
AA20140893

Europese Commissie verliest institutioneel titanengevecht rond biociden

A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 maart 2014, zaak C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170 (Europese Commissie/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie) Beroep tot nietigverklaring op grond van artikel 263 VWEU.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140947

Getallen en formules in wetgeving

C.J. Wolswinkel

Post thumbnail

Met een (misplaatst) beroep op het adagium ‘iudex non calculat’ pleiten juristen zich doorgaans vrij van wiskundige formules. Hoewel een kritische houding tegenover wiskundige toepassingen in het recht zeker niet verkeerd is, kan het juridische handwerk juist gebaat zijn bij meer aandacht voor wiskunde en logica.

Opinie | Amuse
december 2014
AA20140890

Gevangen bij de achterdeur

L.S.A. Trapman, E.F. Verheul

Twee recente rechtbankuitspraken illustreren de tweeslachtigheid van het Nederlandse drugsbeleid en hebben daarmee de discussie over het softdrugsbeleid in Nederland verder gevoed. Het is de vraag of en zo ja welke consequenties de politiek moet verbinden aan de uitspraken.

Opinie | Redactioneel
december 2014
AA20140887

Het bestaansrecht van de Eerste Kamer

J.L.W. Broeksteeg

Post thumbnail De Eerste Kamer ligt onder vuur; zij zou te veel een doublure zijn van de Tweede Kamer. Uit rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat senaatskamers op velerlei wijze zijn vormgegeven en dat het, in eenheidsstaten, vaker voorkomt dat deze kamers sterk lijken op de kamer van volksvertegenwoordigers. De door politici en juristen geponeerde stelling dat de Eerste Kamer terughoudend van haar bevoegdheden gebruik moet maken, berust op het geschreven noch het ongeschreven staatsrecht. Een terugzendrecht verandert de precaire balans tussen de Kamers.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2014
AA20140912

Ik had

R.J.B. Schutgens

Hoe ziet het ideale werkcollege eruit? Wat kan een docent doen om zo'n college te verbeteren, en welke houding van een student is dodelijk voor zijn ontwikkeling? Roel Schutgens schrijft erover in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Opinie | Column
december 2014
AA20140917

Jos Silvis

M. Samadi, E.F. Verheul

Post thumbnail Ars Aequi sprak met Jos Silvis, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad en sinds 2012 rechter bij het EHRM in Straatsburg. Wij vroegen hem naar zijn studie en carrière en vroegen om tips voor rechtenstudenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
december 2014
AA20140888

Levensmiddelenrecht

Een functioneel rechtsgebied in opkomst

B.M.J. van der Meulen

Post thumbnail

In de Rode draad 'Voedsel & recht' is het afgelopen jaar een grote verscheidenheid aan bijdragen verschenen. In deze bijdrage beziet Bernd van der Meulen of er in deze verscheidenheid ook eenheid in de rechtsstof valt te ontwaren. Hij doet dit vanuit het perspectief van het concept 'functioneel rechtsgebied'.

Rode draad | Voedsel & Recht
december 2014
AA20140952

Mitigeren en compenseren in het milieurecht

R. Ligtvoet

Post thumbnail

Op 15 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoord inzake de wegverbreding van de Rijksweg A2. De uitspraak van het Hof zorgt voor een milieurechtelijke landverschuiving en heeft grote gevolgen voor de praktijk en waarschijnlijk ook voor de A2. In deze bijdrage wordt de uitspraak van het Hof geanalyseerd en worden de mogelijke gevolgen voor de praktijk uiteengezet.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2014
AA20140918

Naar een stelselherziening in het omgevingsrecht

De hoofdlijnen en de belangrijkste doelstellingen op een rij

A.G.A. Nijmeijer

Post thumbnail Het omgevingsrecht is veel te complex geworden, volgens de regering. De wet- en regelgeving binnen dit rechtsgebied moeten ‘eenvoudig beter’. Daartoe is medio 2014 een wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel belooft grote veranderingen in het omgevingsrecht teweeg te brengen. Tijd voor een eerste kennismaking met dit majeure en ambitieuze wetsvoorstel.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2014
AA20140902

Starbucks en het sociale geweten van een universiteit

E.H. Hondius

Op één van de in het zuiden gelegen Nederlandse universiteiten werd de komst van een Starbucks met gejubel ontvangen. Maar of de Amerikaanse koffieketen dat enthousiasme verdient, is volgens Ewoud Hondius nog maar de vraag.

Opinie | Column
december 2014
AA20140901

Tulip Air Villa Mundo revisited

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 5 september 2014, nr. 13/03314, ECLI:NL:HR:2014:2628 (A./B.). Ook bekend als Tulip Air.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140933

Uitleg cessieverbod

W.H. van Boom

Hoge Raad 21 maart 2014, nr. 12/05258, ECLI:NL:HR:2014:682 (Coface Finanz/Intergamma)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140927