Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201411


Maandblad november 2014

Ars Aequi november 2014

Anders dan bij leningen geen fiscale herkwalificatie van kapitaal

J.N. Bouwman

Post thumbnail De verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting leidt regelmatig tot discussies over het fiscale karakter van een vermogensverstrekking. In de arresten van 7 februari 2014 was aan de orde of de Hoge Raad op dit punt zou besluiten tot een nieuwe rechtsontwikkeling, namelijk het aanmerken van aandelenkapitaal als vreemd vermogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2014
AA20140815

De nieuwe Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap

M. Meinema

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in de regelingen voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap als gevolg van de Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2014
AA20140853

Fatou Bensouda

M. Samadi

Post thumbnail

Ars Aequi interviewed Fatou Bensouda, the Prosecutor of the International Criminal Court and the former Attorney General and Minister of Justice of the Republic of The Gambia.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
november 2014
AA20140796

Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM

J.M. Emaus, E.C. Gijselaar, R. Rijnhout

Post thumbnail

In deze bijdrage verkennen de auteurs wat de juridische verantwoordelijkheid is van de NAM ten aanzien van door de inwoners van Groningen geleden schade ontstaan door bevingen die vworden veroorzaakt door gasboringen. Hierbij beperken zij zich niet alleen tot het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, maar zij betrekken ook rechtspraak van het EHRM.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2014
AA20140801

Geen smoesjes

M.J.M. Krabbe

Post thumbnail Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2014
AA20140872

Geschriftenbescherming vervliegt

Ryanair/PR Aviation

D.J.G. Visser

Hoge Raad 17 januari 2014, nr. 12/03167, ECLI:NL:HR:2014:88 (Ryanair/PR Aviation)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140847

Het recht door de ogen van de tvkijker

R.H. Jansen

Post thumbnail

Juristen worden aan de borreltafel regelmatig door tv-kijkende niet-juristen gevraagd om hun mening te geven over allerhande vermeende juridische schandalen. Om hen hierop voor te bereiden, geeft Robert Jansen enkele voorbeelden van hoe juridische verslaggeving op tv mis kan gaan en tips om deze borrelpraat te pareren.

Opinie | Amuse
november 2014
AA20140798

Is een telefoonabonnement met gratis toestel een overeenkomst van consumentenkrediet

W.H. van Boom

Hoge Raad 13 juni 2014, nr. 13/04341, ECLI:NL:HR:2014:1385

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140825

Juridische determinanten van een nieuw voedselbeleid

A.G. Castermans, C.P.L. van Woensel

Post thumbnail De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onlangs geadviseerd over een nieuw Nederlands voedselbeleid. Hoewel de Raad het wereldwijde voedselvraagstuk en de positie van de Nederlandse multinationale ondernemingen in brede zin bespreekt, reflecteert hij niet op de rol van het recht in een nieuw voedselbeleid. Hoe geven bedrijven zelf al vorm aan hun verantwoordelijkheid? En op welke juridische vragen zoeken bedrijven een antwoord? De regering zal aan deze vragen niet voorbij kunnen gaan.

Rode draad | Voedsel & Recht
november 2014
AA20140857

Mein Kampf en de condictio ob turpem causam

J.E. Jansen

Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.

Opinie | Column
november 2014
AA20140824

Nijmeegse scooter

N. Rozemond

Hoge Raad 17 december 2013, nr. 12/02825, ECLI:NL:HR:2013:1964 (Nijmeegse scooterzaak); Hoge Raad 17 december 2003, nr, 12/02841, ECLI:NL:HR:2013:1966 (Nijmeegse scooterzaak)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140841

Recht doen aan Srebrenica

L. van Langen, S.A.M. Vermeulen

De juridische afwikkeling van de dramatische gebeurtenissen in Srebrenica kent voorlopig nog geen einde. De rechtbank Den Haag oordeelde op 16 juli jongstleden dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor de dood van 320 Bosnische mannen. Maar kan het recht wel recht doen aan een complexe realiteit zoals die zich afspeelde rond juli 1995?

Opinie | Redactioneel
november 2014
AA20140795

Recht voor in de schoen

E.H. Hondius

Ewoud Hondius heeft voor onze lezers een lijst gemaakt met mooie (juridische) boeken voor in de schoen.

Opinie | Column
november 2014
AA20140814

Restructuring Legal Education in Europe

The Necessity of Comparative and European Law

B. Fauvarque-Cosson

Post thumbnail

Considerable changes occurred in European and international law. Lawyers are working in a pluralistic legal environment. Yet, legal education remains very parochial. European law schools should take advantage of the development of a real European legal culture in order to strengthen the comparative law element in legal education and promote new European approaches in legal education.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2014
AA20140867

Verbod vereniging Martijn

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 18 april 2014, nr. 13/02498, ECLI:NL:HR:2014:948 (Verbod vereniging Martijn)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140834