Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201405


Maandblad mei 2014

(Not) Amuse(d)

R.M. Wibier

Post thumbnail Reinout Wibier wil weten, liefst van studenten, maar ook van mede-docenten of zij een verklaring hebben voor het feit dat de studiestof – in dit geval van het vak goederenrecht – bij sommige studenten niet overkomt. En of daar een oplossing voor is. Zijn er manieren om meer studenten over de streep te trekken, zonder te tornen aan de kwaliteit van het vak? Hij roept eenieder die denkt aan deze discussie een bijdrage te kunnen leveren op om hem een e-mail te sturen.

Opinie | Amuse
mei 2014
AA20140326

Ambtshalve toetsing bij oneerlijke bedingen

W.H. van Boom

Hoge Raad 13 september 2013, nr. 12/00395, ECLI:NL:HR:2013:691, TvC 2013/6, p. 262 (Heesakkers/Voets)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2014
AA20140358

Bestuurlijke boetes vol getoetst?

Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes

R. Olivier

Post thumbnail

In dit artikel wordt uiteengezet wat de invloed van het evenredigheidsbeginsel is op de hoogte van bestuurlijke boetes. Onderzocht wordt welke eisen uit de Awb, het EVRM en het EU-Handvest voortvloeien. Vervolgens wordt onderzocht of in de praktijk bij de toetsing van boetes op grond van de Tabakswet en Wet arbeid vreemdelingen aan deze eisen wordt voldaan.

Verdieping | Studentartikel
mei 2014
AA20140329

Claims, consumentenbescherming en concurrentiekracht

Wegwijs in de wirwar van de voedings- en gezondheidsclaims

H.J. Bremmers

Post thumbnail

Het onjuist of misleidend gebruiken van voedings- en gezondheidsclaims verstoort de werking van de markt, kan de voedselveiligheid in gevaar brengen en ondermijnt de mogelijkheden die de consument heeft om met kennis van zaken keuzes te maken. In dit artikel staan de problemen die zijn verbonden met de autorisatie en het gebruik van claims centraal.

Rode draad | Voedsel & Recht
mei 2014
AA20140384

De Grondwet wacht op licht, maar wij gaan in donkerheid

J.W. Sap

Post thumbnail

Politiek wordt vaak gezien als de kunst van het mogelijke, maar het is tijd dat politici zich persoonlijk geroepen voelen om zich te richten op het ‘onmogelijke’. In brede kring wordt het inmiddels als onverantwoordelijk beschouwd wanneer politici weigeren stappen te zetten op het gebied van staatsrechtelijke vernieuwing. Ten diepste is aan de orde hoe wij in Nederland met elkaar willen samenleven. Inzake de democratische rechtsstaat kan een staat niet neutraal zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2014
AA20140354

Decision-making procedures in the EU

Opening the black box of risk analysis in food safety policy

G.E. Breeman, A. Szajkowska

Post thumbnail

This article analyses the principles of food safety regulation at EU level and their impact on food safety measures. It focuses on the possibilities for integrating the risk analysis methodology into the Commission’s decision making.

Rode draad | Voedsel & Recht
mei 2014
AA20140375

Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail

Emanuel van Dongen promoveerde op 18 juni 2013 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study’. In dit artikel schrijft hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2014
AA20140398

Gedwongen toezicht pedofiel?

R.J.B. Schutgens

Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2013, nr. C/16/353395 / KG ZA 13-725, ECLI:NL:RBMNL:2013:5494 (Gemeente Veenendaal/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2014
AA20140369

Groningen beeft – tijd voor een constitutioneel hof

E.H. Hondius

Ewoud Hondius pleit voor de instelling van een Grondwettelijk Hof, en gebruikt de compensatie voor de gedupeerden van aardbevingen in Groningen als voorbeeld waarom zo’n Hof nodig is.

Opinie | Column
mei 2014
AA20140345

Guy Verhofstadt

F.S. Bakker

Post thumbnail

Ars Aequi interviewde mr. Guy Verhofstadt. Verhofstadt studeerde rechten aan de Universiteit Gent en heeft sindsdien een lange politieke carrière achter de rug. Zo was hij voor de liberalen gemeenteraadslid, voorzitter van zijn partij, Kamerlid, minister en premier van België. Op dit moment is hij fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement en is hij kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie namens de liberale partij.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
mei 2014
AA20140324

Justice has to be seen to be done

Een (internationaal) straftribunaal voor Sri Lanka?

M. Fedorova

Post thumbnail

Sri Lanka staat onder internationale druk om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aansprakelijkheid voor de vele burgerdoden die met name in de laatste maanden van de langdurige burgeroorlog tussen de regering en de Tamil Tijgers zijn gevallen. In deze bijdrage wordt besproken in hoeverre de modellen van de huidige straftribunalen voor de berechting van internationale misdrijven een mogelijk antwoord kunnen bieden op de vraag omtrent de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor oorlogsmisdrijven begaan tijdens het conflict in Sri Lanka.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2014
AA20140340

Over oesters, parels en schatvinding

J.E. Jansen

Stel: je zit in een restaurant, eet een oester en vindt zo een parel. Van wie is die parel dan? Van jou, van degene die de rekening betaalt, of misschien van de restauranthouder? Jelle Jansen bekijkt de verschillende mogelijkheden.

Opinie | Column
mei 2014
AA20140353

Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2014
AA20140346

Pronken met eigen veren

R. de Graaff, D.J. Verhey

De laatste jaren wordt de academische wereld overspoeld door een golf van ophef rond wetenschappelijke publicaties. Begin dit jaar verplaatste het publieke debat zich naar het fenomeen ‘zelfplagiaat’. Ten onrechte wordt in de media gesuggereerd dat er nauwelijks verschil bestaat tussen plagiaat en het voortbouwen op eigen werk.

Opinie | Redactioneel
mei 2014
AA20140323

Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 februari 2014, nr. 12/05846, ECLI:NL:HR:2014:416

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2014
AA20140363

‘Knap lastig, lastig knap’ – prof.mr. Jannes Eggens (1891-1964)

T.E. Booms

Post thumbnail ‘Meijers en Scholten worden door velen als de grootste civilisten van de twintigste eeuw beschouwd. Vraagt men naar de drie grootsten, dan wordt de naam van Eggens vaak aan dit tweetal toegevoegd’, schreef Ewoud Hondius in 1987. Maar wie was die Eggens dan? Tom Booms geeft een overzicht van de persoon en zijn werk.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2014
AA20140393