Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201205


Maandblad mei 2012

De Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake passagiersrechten in het luchtvervoer. Quod est corrigendum

P.M.J. Mendes de Leon

In deze aflevering van Onderbelicht aandacht voor internationale en Europese wetgeving op het gebied van  passagiersbescherming en de soms vreemde beslissingen in de nationale en Europese rechtspraak op dit gebied.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
mei 2012
AA20120334

Fijn wonen in het huis van de rechtsstaat

L. van den Berge, P.W. den Hollander

In een poging de regeldruk te verminderen heeft de wetgever enthousiast de Spaanse Lex Silencio Positivo overgenomen. Kort samengevat houdt dit in ‘geen bericht is goed bericht’, dus als een bestuursorgaan niet tijdig besluit, mag de aanvrager ervan uitgaan dat zijn vergunning is verleend. Dat klinkt positief, maar Lukas van den Berge en Wouter den Hollander hebben hun twijfels.

Opinie | Opiniërend artikel | Redactioneel
mei 2012
AA20120333

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht gaat niet ver genoeg

J.M. Smits

Post thumbnail In oktober 2011 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKR). Dit voorstel is de voorlopige uitkomst van tien jaar discussie over de toekomst van het Europees contractenrecht. In deze bijdrage wordt bepleit dat het voorstel een stap in de goede richting is, maar niet ver genoeg gaat: het toepassingsbereik van het voorgestelde GEKR zou moeten worden uitgebreid.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2012
AA20120348

Grenzeloos enquêterecht

S.M. Bartman

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 7 februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7329, LJN: BV7329, nr. 200.097.019/01 OK (Chinese Workers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2012
AA20120379

Haatuitingen: argumenten en dilemma’s vergeleken

M. van Noorloos

Post thumbnail Marloes van Noorloos promoveerde op 16 december 2011 aan de Universiteit Utrecht. Haar promotoren waren prof.dr. C.H. Brants en prof.mr. J. Goldschmidt. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2012
AA20120400

Inter Access: ontneming meerderheidsbelang bij onmiddellijke OK-voorziening

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 25 februari 2011, nr. 10/01343, ECLI:NL:HR:2011:BO7067, LJN: BO7067 (Marigot e.a./Inter Access Groep BV en Rabo Participaties BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2012
AA20120372

Is de vervolgingsverjaring verjaard?

G.J. van de Lagemaat

Post thumbnail De verjaring van de vervolgingsmogelijkheid is in Nederland aan zijn tweede wijziging in korte tijd toe, zo meent de wetgever. De verjaringsregeling wordt in rap tempo uitgekleed. Hoe houdbaar is zij eigenlijk nog?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2012
AA20120339

Necrologie van een gedoogconstructie

W.J. Veraart

De gedoogconstructie van CDA, VVD en PVV is ter ziele. Geldt hetzelfde voor de gedogende houding van Mark Rutte ten opzichte van het discriminerende meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen?

Opinie | Column
mei 2012
AA20120365

Ontbinding zonder formaliteiten

W.H. van Boom

Hoge Raad 8 juli 2011, nr. 10/00006, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, LJN: BQ1684, RvdW 2011, 905 (G4 Beheer/Hanzevast Beleggingen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2012
AA20120366

Over het Europese octrooirecht en een Europees Octrooigerecht

J.J. Brinkhof

Post thumbnail Ik hoop dat ik mij vergis, maar ik vrees dat een artikel over Europees octrooirecht alles heeft wat de meeste lezers van Ars Aequi ertoe zal brengen het ongelezen te laten. Octrooirecht heeft namelijk te maken met economie en techniek terwijl dit rechtsgebied verder nog een aanzienlijke internationale en Europese dimensie heeft. Aspecten die – zo lijkt het – momenteel niet erg tot de verbeelding spreken. Wie de moeite zou nemen zich in dit onderdeel van het recht te verdiepen, zal ruimschoots worden beloond. Men komt terecht in een nieuwe wereld waar ook andere rechters het voor het zeggen hebben dan de rechters met wie wij vertrouwd zijn, en waar rechters op een andere manier redeneren dan wij gewend zijn. Die wereld verruimt en verrijkt de juridische geest. Maar er is meer. Je gaat ook kritischer kijken naar de Nederlandse rechtspraak en het Nederlandse procesrecht. Zijn die niet voor verbetering vatbaar?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2012
AA20120353

Rechters, advocaten en hookers

J.S. Kortmann

Post thumbnail Hoe dienen advocaten en rechters hun juridische argumentatie te presenteren in woord en geschrift? Jeroen Kortmann beschrijft enkele kleurrijke voorbeelden uit binen- en buitenland.

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
mei 2012
AA20120336

Twintig jaar erfrecht

T.J. Mellema-­Kranenburg

Post thumbnail

In deze aflevering van de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ aandacht voor het erfrecht en in het bijzonder de laatste worstelingen bij de totstandkoming van de regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot en de relatie tot de legitieme portie en de eerste ervaringen met de sinds 2003 bestaande regeling.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
mei 2012
AA20120393

Vakantie en ziekte

W.H.A.C.M Bouwens

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 24 januari 2012, ECLI:EU:C:2012:33, zaak. C-282/10 (Dominguez)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2012
AA20120385

Vive la France

E.H. Hondius

In het februarinummer onderstreepte Ewoud Hondius het belang van het Duitse recht voor de rechtsontwikkeling in Nederland. In deze column onderwerpt hij het Franse recht aan eenzelfde analyse.

Opinie | Column
mei 2012
AA20120352