Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201604


Maandblad april 2016

Ars Aequi april 2016

Crisis in American Criminal Law

Reflections from a Comparative Perspective

J.L. Diamond

Post thumbnail

This article addresses the intense current disaffection with the American criminal justice system. It highlights a few of the contemporary crisis points discussed in my course ‘Current Controversies in American Criminal Law’, taught in the spring 2015 at Leiden University. Topics surveyed include ‘zero tolerance’ and militarized policing, drug crime prosecution and incarceration, self defense, arrest and the use of force, the jury advocacy trial and plea bargaining.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2016
AA20160254

De raadsman die verzuimde hoger beroep in te stellen

T. Kooijmans

Hoge Raad 12 januari 2016, nr. 15/01079, ECLI:NL:HR:2016:16, NJ 2016/117 m.nt. T.M. Schalken

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160274

De spanning tussen gezag van gewijsde en het Europese doeltreffendheidsbeginsel

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 11 november 2015, nr. C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742 (Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein Westfalen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160286

De Wet auteurscontractenrecht

A.G.I. Terhorst

Op 1 juli 2015 trad de Wet auteurscontractenrecht in werking. De wet beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te verbeteren. Dit krijgt vorm door een nieuw hoofdstuk in de Auteurswet over exploitatieovereenkomsten en door de herziening van de twee voor het auteurscontractenrecht relevante bepalingen van de Auteurswet (art. 2 Aw en art. 45d Aw). De maker heeft nu expliciet recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden, kan beroep doen op een bestsellerbepaling en kan het auteursrecht herkrijgen als de exploitant nalaat te exploiteren (de non-ususbepaling). Dit artikel gaat in op de wijzigingen van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2016
AA20160293

Denazificatie van het Duitse moordartikel?

D. Roef

Post thumbnail

De meeste Europese landen hebben allemaal één ding gemeen: voor de kwalificatie van moord wordt niet gekeken naar het motief van de dader. Behalve in Duitsland.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
april 2016
AA20160232

Directors Fiduciary Duties Beyond the Nation State

A Response to Huijbregts

K.H.M. de Roo

Dit artikel is een reactie op het in december 2015 in Ars Aequi geplaatste artikel ‘Directors’ Fiduciary Duties in Public Benefit Corporations’ van S.J.M. Huijbregts.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2016
AA20160263

Een miljoen Belgische vluchtelingen een manifest gastvrijer overheid in 1914

M.Y.A. Zieck

In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?

Opinie | Column
april 2016
AA20160253

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

C.M.J. Ryngaert

Stuur je gemotiveerde antwoord op deze internationaalrechtelijke rechtsvraag vóór 1 juli naar c.m.j.ryngaert@uu.nl. Het antwoord op de rechtsvraag zal worden gepubliceerd in het novembernummer 2016. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2016
AA20160307

Het pleidooi in historisch perspectief

E.J.M.F.C Broers

Post thumbnail

Goed kunnen pleiten en het vervaardigen van overtuigende pleitstukken behoort tot de vaardigheden waarover een advocaat moet beschikken. Het moderne pleidooi kent een eeuwenlange geschiedenis. In deze bijdrage zullen enkele eeuwen uit deze geschiedenis worden belicht en zal worden stilgestaan bij de aard en inhoud van het pleidooi in die periode. Een besef van de ontwikkeling die het pleiten in de loop der tijd heeft meegemaakt, zal zeker bijdragen tot een beter inzicht in deze zo belangrijke vaardigheid.

Opinie | Amuse
april 2016
AA20160234

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

L. Stevens

Hoge Raad 29 september 2015, nr. 13/04497, ECLI:NL:HR:2015:2842

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160281

Hoe het zit

Over de gevangeniservaring in de literatuur

M.W.B. Asscher

Maarten Asscher promoveerde op 29 oktober 2015 aan de Universiteit Leiden tot doctor in de geesteswetenschappen. Zijn promotor was de historicus prof.dr. W. Otterspeer. Deze bijdrage geeft een inzicht in de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de wijze waarop die tot stand kwamen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2016
AA20160312

In memoriam Tijn Kortmann

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Op 24 januari 2016 overleed prof.mr. Tijn Kortmann. Zijn oud-studenten en promoti Roel Schutgens en Joost Sillen schetsen in dit in memoriam een portret van Tijn als docent, promotor, collega en jurist, met persoonlijke herinneringen aan een bijzonder en kleurrijk man.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
april 2016
AA20160308

Levenslang is levenslang uit de gratie

M.T. Beumers, C.C. de Kluiver

Het EHRM heeft zich de laatste decennia in verschillende arresten uitgelaten over de vraag wanneer een levenslange gevangenisstraf mensenrechtelijk aanvaardbaar is. Het EHRM eist dat er de jure en de facto uitzicht op vervroegde vrijlating bestaat voor een veroordeelde. Het is maar de vraag of Nederland aan deze vereisten voldoet. Hoewel over levenslang uiteenlopende visies bestaan in de samenleving, ontkomt de politiek er naar mening van de auteurs niet aan om zich over dit lastige vraagstuk te buigen.

Opinie | Redactioneel
april 2016
AA20160231

Liefde maakt blind en kan vervelende juridische consequenties hebben

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 27 november 2015, nr. 14/04729, ECLI:NL:HR:2015:3423, RvdW 2016/6

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2016
AA20160268

Machtsstrijd over persoonsgegevens

De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

B. van der Sloot

Post thumbnail

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2016
AA20160248

Scripties en werkstukken vijftien do’s en dont’s

E.H. Hondius

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.

Opinie | Column
april 2016
AA20160247

Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek

Deseksualisering van voortplanting en de 'uitbarsting van verantwoordelijkheid'

B.C. van Beers

Post thumbnail

Waar juridische bemoeienis met seksuele voortplanting nog altijd uitzonderlijk is, vormt zij bij kunstmatige voortplanting juist de regel. In dit artikel wordt betoogd dat dit verschil in juridische benadering gerechtvaardigd is.

Rode draad | Recht en seksualiteit
april 2016
AA20160298

Vijftien jaar openstelling huwelijk

Naar een huwelijksrecht ongeacht gerichtheid en geslacht

C. Waaldijk

Post thumbnail

Non-discriminatie is historisch gezien een kern van het internationale recht om te huwen. In 2001 was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, maar het afstammingsrecht maakt nog steeds onderscheid tussen gelijk en verschillend geslacht. Dat kan anders. Het hele huwelijksrecht kan zelfs geslachtsneutraal.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2016
AA20160237