Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201404


Maandblad april 2014

Ars Aequi april 2014

Aan tafel met Mill, Berlin en Taylor

L. Stam

Post thumbnail

Nederlanders kampen met overgewicht. Wat kan en mag de overheid hiertegen doen? Bedreigen maatregelen als een vettaks of een verbod op snoepreclame onze vrijheid? Het schadebeginsel biedt steun bij het antwoord op deze vragen, maar helpt ons niet om gezonder te eten. Wellicht is de oplossing om zelfbeheersing als vorm van vrijheid te zien. Die zienswijze is echter niet zonder risico’s.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
april 2014
AA20140304

De functionele immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen in civiele procedures

L.J. van den Herik

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) (Vierde Sectie) 14 januari 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD003435606, Appl.No. 34356/06 en 40528/06 (Jones e.a. t. het Verenigd Koninkrijk)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140299

De huisbaas heeft het gedaan!?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 31 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1861, nr. 201306772/1/V1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140286

De octrooieerbaarheid van computerprogramma’s

M.H.M. Schellekens

Post thumbnail Software is octrooieerbaar. Zoveel is wel duidelijk uit de rechtspraak van de technische kamers van beroep van het Europees octrooibureau. Dat neemt niet weg dat software octrooien in de praktijk niet zonder problemen zijn. Deze problemen geven relevantie aan de vraag hoe moeilijk of gemakkelijk het gemaakt moet worden om een octrooi op software te verkrijgen. Dat is de vraag die in dit artikel centraal staat.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2014
AA20140272

Europa’s voorvechter van economische en sociale rechten

Y.M. Donders

Post thumbnail

Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) is veel minder bekend dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het ECSR speelt een belangrijke rol bij de bescherming van economische en sociale rechten, ook in Nederland. De besluiten van dit Comité zijn echter niet onomstreden. Wat doet dit Comité precies?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140253

Het Nederlandse parlement als Europese waakhond?

A.C.M. Meuwese

Post thumbnail

Het Verdrag van Lissabon heeft de nationale parlementen een rol gegeven bij het terugfluiten van de Europese wetgever als zij vinden dat nationale wetgevers een onderwerp even goed of beter kunnen regelen. Hoe voorkomen we, na de tweede, in de herfst van 2013 aan de Europese Commissie toegekende,‘gele kaart’, dat dit constitutionele experiment verzandt in een kat-en-muisspel?

Opinie | Amuse
april 2014
AA20140250

Hondenleed – dobbelen om Milo

E.H. Hondius

Als baasjes gaan scheiden, wie krijgt dan de hond? Erom dobbelen of een muntje opgooien? Ewoud Hondius heeft een beter voorstel, in het belang van de hond.

Opinie | Column
april 2014
AA20140262

Joanne Kellerman

J.J. Valk, D.J. Verhey

Post thumbnail

In hartje Amsterdam torent, boven hoge herenhuizen en klassieke grachtenpanden, het gebouw van De Nederlandsche Bank uit. Daar sprak Ars Aequi met Joanne Kellermann, oud-advocaat en sinds eind 2007 directeur bij de centrale bank van Nederland, waar zij onder meer toezicht houdt op pensioenfondsen en verzekeraars. Kellermann vertelde ons over haar studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
april 2014
AA20140248

Negatief loon-arrest

A.O. Lubbers

Hoge Raad 10 januari 2014, nr. 12/04723, ECLI:NL:HR:2014:3

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140297

Nogmaals de tongzoen

N. Rozemond

Hoge Raad 26 november 2013, nr. 12/05539, ECLI:NL:HR:2013:1431, NJ 2014/62 m.nt. N. Keijzer (vervolg op Hoge Raad 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, NJ 2013/437 m.nt. N. Keijzer, AA 2013, p. 839-845 m.nt. N. Rozemond (1AA20130839))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140291

Roman-Dutch law in modern South African succession law

F. du Toit

Post thumbnail

Modern South African succession law adheres to many of the tenets of Roman-Dutch succession law, and present-day South African courts frequently invoke Roman-Dutch authority to address questions regarding contemporary succession law. This article explores the history and current significance of Roman-Dutch law in South African succession law.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140278

Symboolpolitiek!

R.J.B. Schutgens

Symboolpolitiek is verwerpelijk! Of toch niet? Roel Schutgens belicht in deze column verschillende kanten van symboolpolitiek.

Opinie | Column
april 2014
AA20140277

Van de NV naar de BV naar de NV?

M.A. Verbrugh

Post thumbnail

De recente ingrijpende wijziging van het BV-recht maakt duidelijk dat het NV-recht niet kan achterblijven met het bieden van een aantrekkelijke rechtsvorm. Over de vraag hoe de moderne NV er precies uit zou moeten zien en op welke termijn moet worden gestart met de grootscheepse herziening bestaat verschil van mening.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140263

Welk geld geldt als geld?

E.F. Verheul

Een bestolen eigenaar kan zijn zaak nog gedurende drie jaar opvorderen bij een verkrijger te goeder trouw. De wet maakt echter een uitzondering voor gestolen geld. De diefstaluitzondering geldt daarvoor niet. Maar hoe moet het woord geld in artikel 3:86 lid 3 BW worden geïnterpreteerd? Gaat het om geld dat als wettig betaalmiddel is erkend? En hoe zit het met buitenlandse munten of munten die slechts door verzamelaars worden verhandeld?

Opinie | Redactioneel
april 2014
AA20140247

Wetgevingsadvisering door de Raad van State

A. Weggeman

De Afdeling advisering van de Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur. De laatste twee decennia is het proces van advisering transparanter geworden. De Afdeling adviseert op basis van toetsingskaders, binnen zelf opgelegde adviestermijnen. Deze bijdrage geeft inzicht in het proces van wetgevingsadvisering.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2014
AA20140311