Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201403


Maandblad maart 2014

Ars Aequi maart 2014

Cryo-Save: dreigende vijandige overname van een onbeschermde beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2836, nr. 200.131.526/01 OK (CRYO-SAVE GROUP N.V./Frédéric AMAR C.S.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2014
AA20140197

Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht

Sweatshops en contractuele immoraliteit

L.K.L. Tjon Soei Len

Post thumbnail Sweatshops – fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving – zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consumentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou het contractenrecht dergelijke consumentenkoopovereenkomsten moeten beoordelen?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2014
AA20140224

Ethische aspecten van tax planning

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail Belastingbesparing krijgt veel aandacht in de media. Morele oordelen worden geveld. Maar wat is eigenlijk de relatie tussen belastingen en ethiek? Bepaalt de wet niet wat een fair share is, zodat er daarnaast geen ruimte voor ethiek is? Of is moreel handelen meer dan het toepassen van rechtsregels? Het antwoord op dergelijke vragen is niet zo eenvoudig.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2014
AA20140173

Fred Teeven

M. Neekilappillai, M. Samadi

Post thumbnail Ars Aequi sprak met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Hij vervult die functie sinds 2010. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer, eerst namens Leefbaar Nederland en later namens de VVD. Ook is hij jarenlang werkzaam geweest als officier van justitie en medewerker van de FIOD. Wij stelden hem vragen over zijn studie, carrière, en een bijzondere juridische ervaring.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
maart 2014
AA20140168

Gezocht: kleine helden in plaats van Sterke Mannen

H.G. van der Wilt

Post thumbnail Moeten wij de ultieme consequenties van het democratisch principe nemen en de tirannie aanvaarden als de meerderheid daarvoor kiest, ook al draait men daarmee de democratie zelf de nek om? Hoe kunnen wij weerstand bieden aan de utopische verleiding van de Perfecte Samenleving, geleid door de Sterke Man? Harmen van der Wilt overpeinst deze vragen in de amuse van deze maand.

Opinie | Amuse
maart 2014
AA20140170

In de schaduw van de rechter

R. Blokker

In de rechtszaal worden de verschillende hoofdrolspelers van het rechtsgeding zichtbaar. De meest in het oog springende speler is wellicht de rechter, maar er zijn duidelijk ook belangrijke rollen weggelegd voor bijvoorbeeld de officier van justitie, de advocaat, de verdachte, de getuige en de bode. Aan de (voor het publiek) rechterhand van de rechter(s) zit echter nóg een voor de behandeling van een zaak onmisbare persoon: de griffier. Daaruit blijkt precies wat een griffier volgens mij is: de onmisbare rechterhand van de rechter. Bij die functie komt meer kijken dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. 

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2014
AA20140221

Informelerechter.nl

F. Kartner, S.A.M. Vermeulen

In het burgerlijk procesrecht wordt aan de ene kant gestreefd naar meer eenvoud en efficiëntie, maar aan de andere kant lijken rechters ook steeds meer aandacht te hebben voor het achterliggende conflict. Zullen deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk leiden tot een beter toegankelijke, snellere rechtspraak en beter aanvaardbare oplossingen?

Opinie | Redactioneel
maart 2014
AA20140167

Octrooirecht, kwekersrecht en voedselkwaliteit

P.A.C.E. van der Kooij

Post thumbnail

De betekenis van het intellectuele eigendomsrecht voor de voorziening van de markt met steeds betere land- en tuinbouwproducten is groot. Octrooi- en kwekersrecht vervullen daarbij sinds vele jaren ieder een eigen rol. Het naast elkaar bestaan van octrooi- en kwekersrecht heeft echter ook tot een aantal juridische problemen geleid, mede als gevolg van de opkomst van de biotechnologie.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
maart 2014
AA20140214

Oscar Pistorius en het Romeinse recht

J.E. Jansen

Oscar Pistorius schoot in 2013 zijn geliefde dood, naar eigen zeggen omdat hij haar aanzag voor een dief. Deze maand staat hij daarvoor terecht, mogelijk met de hoop dat de Romeinsrechtelijke wortels van het Zuid-Afrikaanse recht hem uitkomst zullen bieden. Dat deze hoop waarschijnlijk ijdel is legt Jelle Jansen uit in deze column.

Opinie | Column
maart 2014
AA20140189

Over hondenbezitters en andere stervelingen

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 18 oktober 2013, nr. 13/01116, ECLI:NL:HR:2013:917

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2014
AA20140204

Pedo’s: van een moderne heksenjacht naar een evenwichtige benadering

J.G. Brouwer, C.E. Huls

Pedofielen en pedoseksuelen worden – ten onrechte – nog al eens over een kam geschoren. Pedofilie is een geaardheid en heeft niets met gedrag te maken. Een pedoseksueel pleegt strafbare handelingen met kinderen jonger dan 16 jaar. Als hij na zijn detentie terugkeert in de maatschappij veroorzaakt dit vaak grote onrust. Hij wordt bedreigd, weggepest en soms zelfs dood gewenst. Enerzijds bestaat er begrip voor verontruste buurtbewoners, anderzijds mag deze angst niet ontaarden in een heksenjacht.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2014
AA20140185

Reactie – Verbazing en verbazing over verbazing

en nawoord: Moet de burger over de straf beslissen?

J.T. Degenkamp, Th.A. de Roos

Prof. Degenkamp reageert op het Bijzonder nummer 2014 Privatisering van het strafrecht in het algemeen en de bijdrage van prof. De Roos over lekenrechtspraak in dat nummer in het bijzonder.  Met nawoord van prof. De Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2014
AA20140194

Recht en architectuur

E.H. Hondius

Recht en architectuur hebben wat met elkaar, zo stelt Ewoud Hondius in deze column.

Opinie | Column
maart 2014
AA20140184

Rechtsrelativering door de overheid

P.J.P.M. van Lochem

Post thumbnail Peter van Lochem promoveerde op 8 januari 2013 met zijn proefschrift Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen. Promotoren waren prof.dr. W.J.M. Voermans en prof.dr.mr. E.R. Muller. In deze bijdragen vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2014
AA20140229

Strengere regels voor ratingbureaus, een vereenvoudiging van de aansprakelijkstelling onder Nederlands recht?

J.C. Jaakke

Post thumbnail Na een beknopte achtergrond van de ratingproblematiek wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van aansprakelijkstelling van ratingbureaus onder Nederlands recht aan de hand van de actuele Europese regelgeving. Centraal staat de vraag of de meest recente verordening op dit gebied de aansprakelijkstelling eenvoudiger maakt.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2014
AA20140190

Voorbereiding: bestemd tot het begaan van dat misdrijf?

T. Kooijmans

Hoge Raad 12 februari 2013, nr. 11/04157 J, ECLI:NL:HR:2013:BZ1956

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2014
AA20140208