Mr Gonsalvesprijs

Gezocht: vernieuwers bij het stoppen van ‘criminele carrières’

De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Deelname staat open voor een ieder die op bijzonder vernieuwende wijze bijdraagt dan wel heeft bijgedragen aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en/of aan de rechtshandhaving in het algemeen. De bijdrage kan (hebben) bestaan uit het ontwikkelen van een vernieuwend idee, een nieuwe werkwijze of een nieuw instrument.

De winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs krijgt een sculptuur van de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster, die in opdracht van het curatorium is vervaardigd. Het ontwerp wordt tot de uitreiking geheim gehouden. Daarna verschijnt een foto ervan op deze site.