Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award

Met de introductie van de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award beogen initiatiefnemers Ministerie van Veiligheid en Justitie en Fonds Slachtofferhulp meer aandacht te krijgen voor de positie van het slachtoffer.

De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award bestaat uit een prijs voor de beste dissertatie en een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van victimologie, de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers.