Blenheim scriptieprijs

Wie schrijft de beste masterscriptie over vennootschapsrecht?

 

Wat is de Blenheim Scriptieprijs?

De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks door Blenheim Advocaten uitgereikt aan de schrijver van de beste vennootschapsrechtelijke masterscriptie. Door toekenning van de Blenheim Scriptieprijs wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van vennootschapsrecht te bevorderen.

Blenheim Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam, dat zich richt op het ondernemingsrecht, en daarbij onder meer ook een bijzonder accent legt op het vennootschapsrecht.

Blenheim werkt bij het organiseren van de Blenheim Scriptieprijs samen met Celsus juridische uitgeverij. Celsus juridische uitgeverij is een full service tekst- en publicatiebureau voor de juridische praktijk, en legt zich toe op het redigeren, vormgeven, produceren, drukken en uitgeven van juridische boeken en andere teksten. Dat kunnen monografieën, proefschriften, vriendenboeken, congresbundels, artikelen, maar ook masterscripties van rechtenstudenten zijn.

Welke scripties komen in aanmerking?

Heb jij een vennootschapsrechtelijke scriptie geschreven:

  1. die met een 8 of hoger is beoordeeld
  2. geschreven is aan een Nederlandse universiteit
  3. in de Nederlandse taal
  4. en in minimaal 25.000 woorden?

Dan kun je tot 1 juli 2019 je scriptie sturen naar uitgever@celsusboeken.nl, t.a.v. Michel Knapen. Misschien maak jij dan wel kans op de Blenheim Scriptieprijs 2019!

Wat wint de winnaar?

Celsus juridische uitgeverij zal de beste scriptie in boekvorm uitgeven. De winnende auteur krijgt van Celsus juridische uitgeverij 5 exemplaren van het boek.

De winnende scriptie wordt opgenomen in de Juncto-reeks van Celsus juridische uitgeverij. Celsus juridische uitgeverij vraagt een ISBN aan, en zorgt ervoor dat het boek bekend wordt bij de doelgroep. Er worden boekaankondigingen verstuurd naar de algemene en de specifieke juridische bladen. Specifieke doelgroepen (advocatuur, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, wetenschap) krijgen een elektronische nieuwsbrief waarin melding wordt gemaakt van het boek. Het boek wordt opgenomen op de site van Celsus juridische uitgeverij, waar het door iedereen kan worden besteld.

Daarnaast wint de winnaar ook nog een geldprijs van EUR 500,- van Blenheim Advocaten.

Meer informatie: https://www.blenheim.nl/blogs/1495/scriptieprijs