Strafrecht & Strafvordering 2023-2024


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2023.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

23e druk 2023

Verschijningsdatum: 24-04-2023

ISBN: 9789493199897

Pagina's: 1040

penitentiair recht strafprocesrecht strafrecht strafvordering wettekst wettenbundel

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologieStrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 49,50