Strafrecht & Strafvordering 2022-2023


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2022.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

22e druk 2022

Verschijningsdatum: 04-04-2022

ISBN: 9789493199637

Pagina's: 1040

penitentiair recht strafprocesrecht strafrecht strafvordering Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid wettekst wettenbundel

Strafrecht en criminologie

Alle uitgaven Wetsedities

 42,50