Strafrecht & Strafvordering 2021-2022


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 juni 2021.

Inclusief de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

 

AANVULLING
Wijzigingen ten gevolge van de inwerkingtreding per 1 juni 2021 van de Wet straffen en beschermen [Stb. 2020, 224], artikel IVa, onderdeel 2.

PDF webversie
PDF printversie om in te leggen

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

21e druk 2021

Verschijningsdatum: 7-7-2021

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 7-7-2021 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789493199293

Pagina's: 1034

penitentiair recht strafprocesrecht strafrecht strafvordering Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid wettekst wettenbundel

Strafrecht en criminologie

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50

Beschikbaar via nabestelling