Strafrecht & Strafvordering 2020-2021


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2020.

Inclusief de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50