Strafrecht & Strafvordering 2019-2020


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2019.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

19e druk 2019

Verschijningsdatum: 13-6-2019

ISBN: 9789492766588

Pagina's: 1000

penetentiair recht strafprocesrecht strafrecht strafvordering

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologieStrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50