Rechtsvinding


In deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks over rechtsvinding ligt de nadruk op rechterlijke rechtsvinding. Het resultaat hiervan, de rechtsbeslissing, kan zonodig met geweld worden afgedwongen. Dit is een  bijzonder aspekt van rechtsvinding door de rechter. De auteur stelt het probleem van de legitimiteit van dit overheidshandelen centraal. Zowel algemene rechtsvindingstheorieën als
bepaalde bijzonderheden van rechtsvinding bij rechtspraak worden in dit verband behandeld. Passages van rechterlijke uitspraken vormen het werkmateriaal.

Het boekje is bestemd voor eerstejaars rechtenstudenten en is bedoeld als introductie in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.A. Pontier

4e druk 1998

Verschijningsdatum: 01-07-1998

ISBN: 9789069162027

Pagina's: 104

belangenafweging feiten interpretatie legitimiteit motivering rechterlijke rechtsvinding rechtsvinding technieken

Metajuridica InleidingRechtstheorie

Alle uitgaven Encyclopedie van de rechtswetenschap

 24,50