Rechtsbronnen en rechtssysteem


Een allereerste verkenning van het recht in Nederland.
De auteur wil met deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks enkele handvatten aanreiken voor het in kaart brengen van het Nederlandse recht. Allereerst worden de formele rechtsbronnen behandeld. Aan de hand van hun ontstaansbron kunnen geldende rechtsregels worden geïndentificeerd nog zonder van hun inhoud te hoeven kennisnemen.

Wil men vervolgens de inhoud van het recht leren kennen, dan heeft men criteria nodig op grond waarvan die rechtsregels zich laten ordenen. Op deze wijze verkrijgt men zicht op het recht als systeem.

In de tekst wordt ingegaan op de betekenis van rechtsbeginselen voor het rechtssysteem. Vervolgens geeft de auteur van hieruit een korte schets van enkele traditionele verdelingen naar de aard van rechtsregels en naar rechtsgebieden. Tenslotte wordt ingegaan op de werking van rechtsregels en kan men kennis nemen van enkele juridische basisnotities zoals rechtsfeit en rechtsgevolg.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): E. Poortinga

3e druk 2001

Verschijningsdatum: 01-08-2001

ISBN: 9789069164137

Pagina's: 80

inleiding metajuridica rechtssysteem

Metajuridica InleidingRechtstheorie

Alle uitgaven Encyclopedie van de rechtswetenschap

 24,50