Recht en slecht

Beginselen van een algemene rechtsleer


Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

`Algemene rechtsleer krijgt bij het juridisch onderwijs, niet alleen in Nederland, naar verhouding weinig aandacht. Blijkbaar wordt het inpompen van snel verouderde kennis van wetgeving en jurisprudentie over het algemeen belangrijker gevonden dan het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels. Die structuur vormt naar mijn opvatting bij uitstek het object van onderzoek in wat kan doorgaan voor een algemene rechtsleer. Als er meer bij wordt betrokken, is er geen duidelijke afgrenzing met rechtsfilosofie en met rechtssociologie. Vandaar de opzet – en de tamelijk bescheiden omvang – van dit inleidende werkje.’

Uit het Lectori salutem! in recht en slecht

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W. Duk

1e druk 1999

Verschijningsdatum: 1-1-1999

ISBN: 9789069163154

Pagina's: 294

algemene rechtsleer inleiding logica rechtsbeginselen rechtsregels rechtstheorie

Metajuridica InleidingRechtstheorieStudie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Alle uitgaven Diversen

 29,50