Perspectieven op recht

Een kritische kennismaking met het recht


Dit boek bevat studiemateriaal voor het vak Inleiding Rechtswetenschap dat wordt gedoceerd in het eerste jaar van de rechtenopleiding aan de Tilburg University. Het betreft een inleidend vak dat als doel heeft studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven.

Nieuw is dit niet, want dit gebeurt in de meeste vakken die pretenderen een inleiding op het recht te bieden. Wat dit vak anders maakt, is dat studenten met behulp van het studiemateriaal, en door de wijze waarop hiermee wordt omgegaan in de colleges, zich vanaf dag één van de studie bewust worden van het gegeven dat de wijze waarop je naar juridische vraagstukken kijkt, sterk afhankelijk is van zowel je visie op het ‘recht’ als het perspectief dat je als rechtsgebruiker kunt innemen: wetgever, rechter, advocaat, politicus, burger. Dit levert reeds vroeg in de studie interessante inzichten op die kunnen worden meegenomen bij de bestudering van de meer positiefrechtelijke vakken binnen de rechtenstudie.

Perspectieven op Recht nodigt studenten uit om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen die verder gaat dan alleen het vergaren van kennis en vaardigheden voor het tentamen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk (red.)

7e druk 2020

Verschijningsdatum: 25-06-2020

ISBN: 9789493199064

Pagina's: 279

rechtsbronnen toetsing rechtspraak toetsing wetgeving trias politica wat is recht

Algemeen juridisch Metajuridica Inleiding

Alle uitgaven Handboeken

 37,50