Personen-, familie- & erfrecht 2021-2022


Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 oktober 2021.

Deze bundel is speciaal opgesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen van de expertgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).
De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:

A. Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B. Algemeen
C. Procesrecht
D. De persoon(lijke staat)
E. Partnerrelaties
F. Relatie ouder-kind
G. Overlijden

Naast het geldende recht zijn cursief een aantal wetsvoorstellen opgenomen.

De regelingen die voor een grensoverschrijdende relatie moeten worden geraadpleegd zijn te vinden in de Ars Aequi Wetseditie Internationaal privaatrecht 2020-2022 onder redactie van K. Boele-Woelki en R. ter Rele.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.R. Mol, W.M. Schrama (red.)

9e druk 2021

Verschijningsdatum: 15-10-2021

ISBN: 9789493199385

Pagina's: 922

erfrecht personen- en familierecht wettekst wettenbundel

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 41,50