Pensioenrecht 2022


De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

De aanleiding voor het maken van deze bundel was het ontbreken van een handzame en betaalbare verzameling van wet- en regelgeving op pensioengebied voor de student of praktijkjurist. De wetseditie sluit aan bij de start van het kalenderjaar 2022.
Dat het pensioenrecht raakvlakken heeft met verschillende rechtsgebieden komt tot uiting in deze bundel. Niet alleen de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 zijn opgenomen. Ook relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht vindt u terug in deze bundel.

Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2022.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.R.C. Tangelder (red.)

6e druk 2022

Verschijningsdatum: 04-02-2022

ISBN: 9789493199521

Pagina's: 574

financieel recht pensioenrecht

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Financieel rechtSociaal recht

Alle uitgaven Wetsedities

 49,50