Pensioenrecht 2021


De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

De aanleiding voor het maken van deze bundel was het ontbreken van een handzame en betaalbare verzameling van wet- en regelgeving op pensioengebied voor de student of praktijkjurist. De wetseditie sluit aan bij de start van het kalenderjaar 2021.
Dat het pensioenrecht raakvlakken heeft met verschillende rechtsgebieden komt tot uiting in de inhoud van deze bundel. Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen. Ook de (andere) relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht vindt u terug in deze bundel.

Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2021.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.R.C. Tangelder (red.)

5e druk 2021

Verschijningsdatum: 8-2-2021

ISBN: 9789493199248

Pagina's: 574

financieel recht pensioenrecht

Sociaal-economisch recht Financieel rechtSociaal recht

Alle uitgaven Wetsedities

 34,50